TatarTatar

Definition of кичәгенәк – Tatar explanatory dictionary

kiçägenäk

кичәгенәк (original transcription)

kichagenak (english transcription)

кичә I. Кичәгенәк кенә әле башка

тормыш иде, сугыш законы хөкем сөргән тормыш иде. Ә.Еники.
Кичәгенәк бик яхшырды әле [баланың хәле]. Бүген кичкә таба шулай
булды, – диде анасы.
Г.Кутуй. Кичәгенәк Рабига түти Күпер-
башка китеп барадыр иде.
Р.Батулла