TatarTatar

Definition of кемдер – Tatar explanatory dictionary

kemder

кемдер (original transcription)

kemder (english transcription)

Ниндидер, кайсыдыр, берәү, билгесез кеше.
Тавыш-тын юк, бары тик сәгать текелдәгәне дә кемнеңдер җиңелчә
гырлаганы ишетелә.
М.Насыйбуллин. Кемнедер якын итәрлек,
кемгәдер сыенырлык көч таба алмам дип тә уйлады Мөршидә.

М.Хәбибуллин. Кемнәрдер тагын керде, кемнәрдер чыкты. И.Гази