TatarTatar

Definition of җиңүче – Tatar explanatory dictionary

ciñüçe

җиңүче (original transcription)

jinuche (english transcription)

1) Сугышта, көрәштә дошманны җиңгән, үзенә буйсындыр ган кеше;
җиңеп чыккан як. Солдат лар, үзләрен җиңүче итеп тойсалар да, элекке
дошман җирләрендә икән лекләрен онытмыйлар.
Х.Мөдәррисова
2) Ярышта алдынгылыкны алган, беренчелеккә ия булган зат. Ул җыелыш та
җиңүчеләргә вымпеллар, байраклар тапшырылачак.
А.Расих. Ярышлар ның иң
мөһиме һәм кызыклысы булып көрәш санала, бүләкнең дә иң зурысы ат
чабышында җиңүчегә һәм сабан туе батырына саклана.
Р.Уразманова
3) Башкалардан өстен чыгучы; үзе белән килешергә, аңа буйсынырга мәҗбүр
итүче. Җиңүчеләргә хас та выш белән гәпләшергә тотындылар. К.Кәримов.
Көз көне ата боланнар үз яннарына 2–5 ана боланны җыялар. Бу вакытта алар
бик ярсу булалар... Ана боланнар, тезелешеп басып, җиңүчене көтәләр.
Хайваннар
дөньясы

1. Сугышта дошманны җиңгəн, буйсындырган кеше, җиңеп чыккан як,
гаскəр кешесе 2. Ярышта алдынгы, беренчелекне алган кеше 3. Өстен чыгучы,
башкаларны риза булырга, килешергə мəҗбүр итүче. Көрəштə батыр калган кеше