TatarTatar

Definition of җиңги – Tatar explanatory dictionary

ciñgi

җиңги (original transcription)

jingi (english transcription)

1) Яше буенча өлкән ир туганның хатыны һәм аңа эндәшү сүзе.
Тумачи җиңгине кайда утыр тыйм? Г.Камал. Безнең Вәли абый ха тыны,
кечерәк кенә гәүдәле, аксыл чы райлы Миңзифа җиңги, һәммәсеннән

дә күбрәк яшь түгә иде. Г.Бәширов.
Сиңа – җиңги, миңа – килен. А.Әхмәт
2) сөйләм телендә Үзеңнән өлкәнрәк яшьтәге хатын кыз һәм аңа эндәшү сүзе. Аны капка
төбендә әңгәмә корып утыручы агайлар белән бабайлар да, сыер савып керүче
апайлар, җиңгиләр дә – һәммәсе дә сүзләрен бүлеп, эшләреннән туктап
тыңлыйлар.
Г.Бәширов. Җиңги кеше өстәлләргә тәлинкәләр тезгән арада, без,
урыныбыздан торып, идән буенча йөри башладык.
М.Әмир. Ләкин инде монда
бөтен кеше җыелгач, аш су ти рәсендә берәү дә калмагач, ашчы җиң гиләргә
җәнҗаллашудан башка юл юк иде.
Ш.Камал

Җиңгəй 1. Аганың хатынын атау яки аңа эндəшү сүзе 2. сөйл. Үзеңнəн
олы хатын-кызга эндəшү сүзе (əгəр ул чыбык очы гына булса да ир туганның
хатыны булса, яки бөтенлəй таныш булмаган чит хатын булса)