TatarTatar

Definition of җәнүб – Tatar explanatory dictionary

cänüb

җәнүб (original transcription)

janub (english transcription)

Көньяк. Көймә якынлашканнан якынлашты; җәнүб тән
каты җил көймәнең җилкәннәрен кош канаты шикелле киергән, көймә дә,
аккош шикелле, агымга каршы бул са да, очадыр иде.
Г.Гобәйдуллин