TatarTatar

Definition of җәнҗалчы – Tatar explanatory dictionary

cäncalçı

җәнҗалчы (original transcription)

janjalchy (english transcription)

1. Җәнҗал чыга рырга, ызгышырга ярата торган, гау гачыл
кеше. Утлы табага бастырыр

га кирәк мондый җәнҗалчыларны! Б.Камалов. Беренче образ тамашачы
каршына, иске җил тегермәне канат ларыдай, кулларын бутый бутый, бер
җәнҗалчы булып килеп чыкса, икенче се исә шулкадәр оялчан, хәтта гомере буе
Лиза белән кавышырга дип хыялла нып йөрсә дә, мәгъшукасы янына бар мас өчен,
аякларын терәп баса, теше тырнагы белән бөтен нәрсәгә тоты нып калырга
әзер.
Казан утлары
2. с. мәгънәдә, к. җәнҗаллы (2 мәгъ.). Надир Алкин җәнҗалчырак холыклы, шуңа
күрә бер төштә генә ябышып эшли алмый.
Х.Камалов