TatarTatar

Definition of их – Tatar explanatory dictionary

ih

их (original transcription)

ih (english transcription)

И-ИХ ымлык Контексттан чыгып, шатлану, әсәрләнү, соклану, кайгыру,
ачулану, үкенеч, сагыш, мыскыллау, көчле теләк һ.б.ш. хисләрнең көчле
леген күрсәтү өчен кулланыла («и» авазының сузылып әйтелүе бу хис ләрнең
аеруча көчле булуына ишарә итә). Их, явызлар! Их, адәм актыклары! Кеше
тырыша-тырмаша кием җиткерде, мескен, ә болар – әзергәбәзер.

Ә.Сафиуллин. И-их, күк йөзен гел бәхет йолдызлары гына басып китсә...
Э.Шәрифуллина. И-и-их, билеты-ние белән эләктереп аласы, бөтен
сорауларны чишәсе иде дә бит.
М.Насыйбуллин

И-их -ы. Контекстка карап, шатлану, əсəренү, дəртлəнү, соклану, кайгыру,
ачулану, үкенү, мыскыллау һ. б. ш. хислəрнең көчлелеген күрсəтə