TatarTatar

Definition of иртүк – Tatar explanatory dictionary

irtük

иртүк (original transcription)

irtuk (english transcription)

Иртән үк, бик иртә. Бүген иртүк Виктор Нателланың
күршеләре белән сөйләште.
М.Мали кова. --- мондый кызу урак өстендә
Заһидулла агай иртүк басуда булуны үзе өчен беркайчан да бозылмый торган
закон итеп алган иде.
Г.Галиев.
Без иртүк торабыз да атларыбыз

янына --- тау битләренә юл тотабыз.
М.Әмир

-рəв. Иртəн үк