TatarTatar

Definition of иртәләрен – Tatar explanatory dictionary

irtälären

иртәләрен (original transcription)

irtalaren (english transcription)

Һәр көн иртә бе лән, һәр көн иртән диярлек. Наҗия ир-
тәләрен башы авыртып уяна.
Р.Хафи зова. --- яшьтән үк «йокы чүлмәге» идем лә
мин. Иртәләрен, аеруча печән өстендә, урак вакытында уята алмый гаҗиз
булалар иде.
З.Вәли. [Рәшидә] Иртәләрен сәгать алтыда радионың һәр сүзен
йотылып тыңлый.
М.Маликова