TatarTatar

Definition of дебет – Tatar explanatory dictionary

debet

дебет (original transcription)

debet (english transcription)

1. 1) Хайван яки кош кортның искиткеч йомшак, нәфис ма мыгы.
Алмагачларак дебет, Ап-ак шәл япкан кебек. Р.Вәлиева
2) Шул мамыктан эрләп эшләнгән чигү җебе. Бүлмә тактасы буенда тимер
карават. Аның өстендәге мендәрләрне дебет белән нәфис чәчәкләр чигелгән
ал бөркәвеч каплап тора.
Г.Бәширов. [Килен] Элеккедән калган, башлары
кызыл дебет белән чиккән ике сөлге бирде.
Х.Камалов
2. с. мәгъ. Дебеттән эшләнгән. Маһинур, башындагы дебет шәлен сатып, чиләк,
чәйнек, табак-савыт, кашык һәм бер кило ит алган булган.
И.Сала хов. ---
Өммегөлсемнең тырышлыгы, сыер имчәге тарткан, дебет шәл бәйләгән
бармакларның көче белән, Әхмәтшәриф картның нигезендә яңа өй төзелә.

Ш.Янбаев

Бухгалтер кенәгәсендә: бөтен кыйммәтләр, керем нәр,
чыгымнар һәм бурычлар теркәлеп бара торган графа; киресе: кредит. Уебызда
дебет, кредит һәм тагын сальдо безнең, Бер минут та тик тормыйбыз,
Эшебез саллы безнең.
Н.Әхмәдиев

I.
1. Хайван яки кош-корт мамыгы 2. Йоннан яки мамыктан катып
эшлəнгəн чигү җебе. II. Д`ЕБЕТ -Бухгалтер кенəгəсендə: счетның барлык
керемнəре, бирəчəклəрне һəм тотылачак чыгымнарны терки торган ягы; киресе:
кредит