TatarTatar

Definition of дар – Tatar explanatory dictionary

dar

дар (original transcription)

dar (english transcription)

Кешене асып үтерү юлы белән җәзалау җайланмасы: ба ганага
аркылы агач беркетеп ясалган корылма. Җөмләдән, фараонга каршы фетнәдә
гаепләнгән ике сарай хәдименең төшләрен юрап, алардан шәрабченең бәладән
котылачагын, элеккечә сарайга кайтачагын, икмәкченең исә дарга асылачагын
алдан дөрес әйтеп бирә.
Ф.Фәсиев. Бераздан мин үземне дә дарга асылган кеше
хәлендә сизә идем инде. Адәм балаларын дарга асучы палачларга булган
нәфрәтем, эчемә сыймыйча, ташып чыга.
М.Юныс
Дар агачы кара дар. Аннан инде дар агачына асыламы, яисә, кул-аяклары
богауланып, «катыр» китәме
барыбер мәңгелек йөрәк ярасы тутыясын
бүтән күрә алмас.
Җ.Рәхимов

Асып үтерү юлы белəн җəзалау җайланмасы: бер яки ике багананың
башына аркылы агач беркетеп ясалган корылма