TatarTatar

Definition of чана – Tatar explanatory dictionary

çana

чана (original transcription)

chana (english transcription)

-и.
1. Кыш көнендə ат җигеп яки трактор белəн йөк ташу, кешелəр йөртү
өчен карда шуа торган ике табанга утыртылган җайланмаларның гомуми исеме
2. Кыш көнендə таудан шуып, бер-береңне тартып уйнау өчен яки кул белəн
тартып йөк ташу өчен кечкенə чана. ЧАНА БАШЫ -Чананың алгы өлеше. ЧАНА
КАНАТЫ -Терəкле чанада башыннан артка таба киңəеп китеп, чананың
киңлеген арттыра торган, җиңелчə бөгелгəн борыс. ЧАНА МӨГЕЗЕ -Чана
табанының алдагы бөгелгəн өлеше. ЧАНА СӨЯГЕ -Каз, үрдəк һəм тавыкның
түш сөяге. ЧАНА ТАБАНЫ -Чанада кардан шуып бара торган, алдан бөгелгəн
ике юка агач борысның яки металл буйның берсе. ЧАНА ТЕШЕ (ТЫРНАГЫ) -
Чана табанын үрəчəлəргə беркетə торган кыска гына борысчыкларның берсе.
ЧАНА ЮЛЫ ТӨШҮ -Кыш башлангач юл чана белəн йөрерлек хəлгə килү