TatarTatar

Definition of болт – Tatar explanatory dictionary

bolt

болт (original transcription)

bolt (english transcription)

Бер башы эшләпәле, икенчесе сырлы кадакны хәтерләткән, детальләрне беркетү өчен хезмәт итә торган металл беркетмә. Туп урнашкан платформаны аркылыга-буйга үлчәдек, болтлар әзерләп, палубаны табаклы тимер белән ямадык та куйдык. С.Сабиров. Йорт тәбәнәкләнеп һәм кечерәеп калган, бүселгән бүрәнәләрен болтлар һәм шөрепләр белән тарттырып куйган. Г.Ахунов

Бер башы эшлəпəле, икенче башы гайка борып кертү өчен сырлап
ясалган металл кадак

#51439 most common word
https://speak.tatar