TatarTatar

Definition of бәхетсез – Tatar explanatory dictionary

bähetsez

бәхетсез (original transcription)

bahetsez (english transcription)

1. 1) Бәхете булмаган, бәхеттән мәхрүм булган; кайгы-хәсрәт кичергән. Әмма үзем, Инессаны күрү белән, ай бичара, бәхетсез күбәләгем, дип тормадым. А.Хәсәнов

2) Бәхетсезлек китерә торган. Бәхетсез тормыш аның кешегә булган ышанычын көннән-көн какшата, ягымлы күңел хисләрен көннән-көн тупасландыра, саектыра бара иде. З.Фәйзи. Бәхетсез җир өстеннән поезд чаба. Ф.Садриев

2. и. мәгъ. Бәхете булмаган кеше. Бәхетсезне ат өстендә эт талар. Мәкаль. Бәхетле дә, бәхетсез дә Вакытны саный. Ә.Мәхмүдов

Бәхетсезгә җил каршы Уңышсызлыкка очрау, уңай туры килмәү. Ләкин, бәхетсезгә җил каршы, дигәндәй, чиртми генә бит балык. Таныш өянкеләр