TatarTatar

Definition of башкорт – Tatar explanatory dictionary

başkort

башкорт (original transcription)

bashkort (english transcription)

Башлыча Башкортстанда яшәүче төрки телле милләт атамасы һәм шул милләтнең бер кешесе. Әле генә күрсәтелгән «өчпочмакта» исә Урта гасырларда кыпчак телле кабиләләрдән хәзерге татарларның, башкортларның, нугайларның һәм казакъларның бабалары составына кергән ырулар, этник группалар яшәгән. М.Госманов. Урал төбәгенең төньяккөнбатышындагы башкорт төркемнәре монда «иң электән үк булган» ---. Д.Исхаков. Шунысы ачык: башкорт халкы, татар халкы кебек үк, аерым милләтне тәшкил итә. Казан утлары

Башлыча Башкортстанда яшəүче төрки халык һəм шуның бер
кешесе