TatarTatar

Definition of багры – Tatar explanatory dictionary

bagrı

багры (original transcription)

bagry (english transcription)

Сөләйман балыклар семьялыгына караган, төче сулыкларда яши торган кызыл һәм кара таплы балык; керкә, форель. Күлдән тотып алып кына учакта кыздырылган багрыдан, өстенә сыр һәм акмай сылап пешерелгән абхаз көлчәсе – хачапуридан авыз итте, шәраб уртлады. Д.Булатова