TatarTatar

Definition of автоэчергеч – Tatar explanatory dictionary

avtoeçergeç

автоэчергеч (original transcription)

avtoechergech (english transcription)

Терлекләргә эчерү өчен автоматлаштырылган су бирү җайланмасы. – Автоэчергеч җайларга, электр кертергә, электр белән савуны оештырырга… – Ул, башын артка ташлап, яңгыратып көлеп җибәрде. А.Расих

Терлекне эчерү өчен автомат рəвештə су биреп тора
торган җайланма