TatarTatar

Definition of аткы – Tatar explanatory dictionary

atkı

аткы (original transcription)

atky (english transcription)

1) Кузна, ашык, бура уеннарында кузна яки шакмакларга төбәп ыргыта торган таяк; шәмәй. Аткы, томырылып, тезелгән ашыкларның нәкъ буена туры килә. Ә.Фәйзи. --- үз аткыңның коры җир өстенә «дөп» итеп сугылу тавышыннан тыш берни ишетелми. Ә.Фәйзи

2) Ату өчен балалар уенчыгы; рогатка