TatarTatar

Definition of әрлән – Tatar explanatory dictionary

ärlän

әрлән (original transcription)

arlan (english transcription)

1) Кимерүчеләр отрядыннан, бөртекле үсемлекләр белән тукланып (шул рәвешле иген культураларына зыян китереп), җиргә өн казып яши торган җәнлек. Һәм дә бар монда куян, әрлән, тиен, йомран, поши. Г.Тукай. Укытучы әйтүгә, балаларның күбесе, башак өеменнән утыз-кырык адым читтә бер әрлән күреп, шаулаша башладылар. Г.Гобәй. Еракта ялгыз җайдак шәүләсе күренеп кала, әллә кайда гына әрлән сызгыруы ишетелгән кебек була… Ә.Еники

2) күч. ирон. Югары урында эшләүче һәм, урыныннан файдаланып, үзенә мал-мөлкәт туплап яшәүче кеше. Ах, бик тә вакытсыз килеп төште бу Мәскәү әрләннәре! А.Гыйләҗев
// Гомумән үзен генә кайгыртып яшәүче кеше. Хәзерге заман кешесе кәҗә түгел, аны бүре белән генә куркытып булмый! Хәзер әрләннәр заманы. М.Маликова