TatarTatar

Definition of ар – Tatar explanatory dictionary

ar

ар (original transcription)

ar (english transcription)

Йөз квадрат метрга тигез җир үлчәү берәмлеге

аргы. Агыйделнең ар ягында бер инәгә – бер сыер. Әйтем

I. иск. Удмурт. II. АР -Аргы [ар урамда мылтык шартлады]. III. АР -
СУТЫЙ -100 кв. м. га тигез җир үлчəү берəмлеге