TatarTatar

Definition of әнчекләнү – Tatar explanatory dictionary

änçeklänü

әнчекләнү (original transcription)

ancheklanu (english transcription)

1) Ирләр тирәсендә сырпалану, чытлыклану (хатын-кыз турында)

2) Ялагайлану, ярарга тырышу. Краснов, әнчекләнеп, теге кенәгәне аңа [особый отдел башлыгы булган капитанга] төртте. Х.Камалов