TatarTatar

Definition of абый – Tatar explanatory dictionary

abıy

абый (original transcription)

abyi (english transcription)

1) Үзеннән олырак яшьтәге ир туган. Менә хәзер дә ул аны күргәндәй булды, һәм абыйсы, имеш, ишекне ачып керер дә: «Солтан монда торамы?» – дип, энекәше белән килеп күрешер төсле. Г.Кутуй. Шул арада бертуган абыйсы Гомәрнең, туганнан туган абыйсы Ибраһимның «халыклар атасы» җәһәннәмендә һәлак булулары турындагы хәбәр килеп ирешә әтиебезгә. Р.Әмирхан. Күпме генә яшереп маташсаң да, үзеңнең – мулла малае, абыеңның әүвәлге Колчак әфисәре икәнен дә беләләр анда. Р.Әмирхан

2) Яшь ягыннан сөйләүчедән олырак ир кеше исеменә кушып әйтелә. Карт сугышчы Давыт абый сөйләвеннән туктады. Г.Кутуй. Әкрен генә [баян] уйный башладым. Гадәттәгечә, салмак көйләрдән башлап, кыскарак көйләргә, аннары бию көйләренә, соңрак мажор ладка, тантаналы моңнарга тоташканымны Сафуан абый сикереп торгач аңладым. Ә.Баян

3) сөйләм телендә Яше ягыннан олырак, исеме билгеле булмаган ир-атның профессиясенә кушып әйтелә. Матрос абыйлар чуен бүкәнгә эләктерелгән тимерчыбык арканнарны пароход эченә тартып алдылар. Г.Мөхәммәтшин. Бала-чагалар да, борыннарын тартып, башларын бәпкә төсле кыңгырайтып, ят абыйга шикләнеп карыйлар иде. А.Гыйләҗев

1. Үзеңнəн олырак ир туган 2. Үзеңнəн олырак ир кеше.
Шундый кеше исеменə кушып əйтелə. Шундый кешегə эндəшү сүзе.
Балаларның ир укытучыга эндəшү сүзе