Tatar English

Translation of Яттан күрмə, үздəн күр – Tatar-English dictionary

Yattan kürmä, üzdän kür

Яттан күрмə, үздəн күр
Proverb
https://speak.tatar
Tatar Russian

Не подозревай постороннего, подозревай ближнего