Tatar English

Translation of Яңгыр – бай йөрəген яндыр – Tatar-English dictionary

Yañgır – bay yörägen yandır

Яңгыр – бай йөрəген яндыр
https://speak.tatar
Tatar Russian

Дождь жжет сердце богача