Tatar English

Translation of Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма – Tatar-English dictionary

Yaman ilgä yasavıl bulma, bölgän ilgä bükavıl bulma

Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма
Proverb
https://speak.tatar
Tatar Russian

В плохой стране не будь охранником, в родной деревне не будь проверяющим (инспектором)