Tatar English

Translation of Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр – Tatar-English dictionary

Yahşı başın iñkäyter, yaman artın tüñkaytır

Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр
Proverb
https://speak.tatar
Tatar Russian

Если виноват хороший человек, то голову наклонит, а плохой - спину покажет (т.е. уйдет)