RussianKyrgyz

Translation of ферма – Russian-Kyrgyz dictionary

ферма

ferma (english transcription)

ферма I
ж. с.-х.
ферма (айыл чарбачылыгынын айрым бир тармагы менен кесиптенүүчү, айрым адистешкен, специализациялашкан чарба);
колхозная ферма колхоз фермасы;
овцеводческая ферма кой фермасы;
молочная ферма сүт фермасы.
ферма II
ж. тех.
ферма (түптөрүн бириктирип, айрыкча жол менен жайлаштырылган брустардан, төрт кырдуу устундардан турган инженердик курулуш);
стальная ферма болот ферма;
железобетонная ферма темир бетондуу ферма.

https://speak.tatar