Translate words

Choose languages:

Translate words from Tatar to English.

#WordsFromTo
1авызны сегимTatarEnglishTranslate the word 'авызны сегим'
2авызынны сегимTatarEnglishTranslate the word 'авызынны сегим'
3hatınTatarEnglishTranslate the word 'hatın'
4AwrupaTatarEnglishTranslate the word 'Awrupa'
5Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishTranslate the word 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
6Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishTranslate the word 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
7Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishTranslate the word 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
8Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishTranslate the word 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
9Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishTranslate the word 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
10Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылыкның киртəсе юк'
11Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылык җирдə ятмас'
12Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
13Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
14Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
15Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
16Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
17Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
18Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
19Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
20Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
21Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishTranslate the word 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
22Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
23Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishTranslate the word 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
24Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishTranslate the word 'Яттан күрмə, үздəн күр'
25Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishTranslate the word 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
26Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishTranslate the word 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
27Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishTranslate the word 'Ярма кадере яңгырда беленер'
28Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
29Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
30Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
31Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы башым – əрле башым'
32Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishTranslate the word 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
33Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
34Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishTranslate the word 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
35Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
36Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
37Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
38Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
39Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishTranslate the word 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
40Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishTranslate the word 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
41Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishTranslate the word 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
42Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishTranslate the word 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
43Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishTranslate the word 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
44Яман эт көндез өрерTatarEnglishTranslate the word 'Яман эт көндез өрер'
45Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
46Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
47Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше җан кызганмас'
48Яман кеше – кинəчелTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше – кинəчел'
49Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishTranslate the word 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
50Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы ризык'
51Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы азык'
52Ялмап йотарTatarEnglishTranslate the word 'Ялмап йотар'
53Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
54Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishTranslate the word 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
55Ялкау яр тапмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау яр тапмас'
56Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау кызса, нык кыза'
57Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
58Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз тирəк пана булмас'
59Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
60Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
61Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
62Ялган – койты шəйдерTatarEnglishTranslate the word 'Ялган – койты шəйдер'
63Ялагай ялап туенырTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай ялап туеныр'
64Ялагай дус елмагайTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай дус елмагай'
65Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishTranslate the word 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
66Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishTranslate the word 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
67Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishTranslate the word 'Язмыш кочагына ташлау'
68Язмаганны таз укырTatarEnglishTranslate the word 'Язмаганны таз укыр'
69Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishTranslate the word 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
70Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishTranslate the word 'Ябык ат олы тизəкли'
71Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
72Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishTranslate the word 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
73Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishTranslate the word 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
74Юханың кендеге булмасTatarEnglishTranslate the word 'Юханың кендеге булмас'
75Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishTranslate the word 'Юсынлы кунакны югары утырт'
76Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishTranslate the word 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
77Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishTranslate the word 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
78Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishTranslate the word 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
79Юргасына күрə дугасыTatarEnglishTranslate the word 'Юргасына күрə дугасы'
80Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishTranslate the word 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
81Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishTranslate the word 'Юраганыгыз юш килсен'
82Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
83Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
84Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
85Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishTranslate the word 'Юмарт кешедə мал тормас'
86Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishTranslate the word 'Юлчыга су бирү – юсын!'
87Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый юлламый тора алмый'
88Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
89Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishTranslate the word 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
90Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
91Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
92Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishTranslate the word 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
93Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishTranslate the word 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
94Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishTranslate the word 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
95Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishTranslate the word 'Юл газабы – гүр газабы'
96Юл азагы – юл башыTatarEnglishTranslate the word 'Юл азагы – юл башы'
97Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дəTatarEnglishTranslate the word 'Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дə'
98Юкка талашу харамTatarEnglishTranslate the word 'Юкка талашу харам'
99Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең барTatarEnglishTranslate the word 'Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең бар'
100Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер итTatarEnglishTranslate the word 'Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер ит'