Translate words

Choose languages:

Translate words from Tatar to English.

#WordsFromTo
1Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishTranslate the word 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
2Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishTranslate the word 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
3Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishTranslate the word 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
4Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishTranslate the word 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
5Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishTranslate the word 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
6Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылыкның киртəсе юк'
7Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылык җирдə ятмас'
8Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
9Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
10Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
11Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
12Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
13Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
14Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
15Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
16Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
17Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishTranslate the word 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
18Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
19Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishTranslate the word 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
20Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishTranslate the word 'Яттан күрмə, үздəн күр'
21Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishTranslate the word 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
22Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishTranslate the word 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
23Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishTranslate the word 'Ярма кадере яңгырда беленер'
24Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
25Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
26Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
27Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы башым – əрле башым'
28Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishTranslate the word 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
29Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
30Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishTranslate the word 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
31Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
32Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
33Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
34Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
35Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishTranslate the word 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
36Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishTranslate the word 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
37Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishTranslate the word 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
38Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishTranslate the word 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
39Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishTranslate the word 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
40Яман эт көндез өрерTatarEnglishTranslate the word 'Яман эт көндез өрер'
41Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
42Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
43Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше җан кызганмас'
44Яман кеше – кинəчелTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше – кинəчел'
45Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishTranslate the word 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
46Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы ризык'
47Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы азык'
48Ялмап йотарTatarEnglishTranslate the word 'Ялмап йотар'
49Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
50Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishTranslate the word 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
51Ялкау яр тапмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау яр тапмас'
52Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау кызса, нык кыза'
53Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
54Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз тирəк пана булмас'
55Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
56Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
57Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
58Ялган – койты шəйдерTatarEnglishTranslate the word 'Ялган – койты шəйдер'
59Ялагай ялап туенырTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай ялап туеныр'
60Ялагай дус елмагайTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай дус елмагай'
61Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishTranslate the word 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
62Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishTranslate the word 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
63Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishTranslate the word 'Язмыш кочагына ташлау'
64Язмаганны таз укырTatarEnglishTranslate the word 'Язмаганны таз укыр'
65Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishTranslate the word 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
66Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishTranslate the word 'Ябык ат олы тизəкли'
67Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
68Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishTranslate the word 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
69Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishTranslate the word 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
70Юханың кендеге булмасTatarEnglishTranslate the word 'Юханың кендеге булмас'
71Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishTranslate the word 'Юсынлы кунакны югары утырт'
72Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishTranslate the word 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
73Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishTranslate the word 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
74Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishTranslate the word 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
75Юргасына күрə дугасыTatarEnglishTranslate the word 'Юргасына күрə дугасы'
76Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishTranslate the word 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
77Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishTranslate the word 'Юраганыгыз юш килсен'
78Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
79Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
80Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
81Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishTranslate the word 'Юмарт кешедə мал тормас'
82Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishTranslate the word 'Юлчыга су бирү – юсын!'
83Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый юлламый тора алмый'
84Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
85Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishTranslate the word 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
86Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
87Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
88Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishTranslate the word 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
89Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishTranslate the word 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
90Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishTranslate the word 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
91Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishTranslate the word 'Юл газабы – гүр газабы'
92Юл азагы – юл башыTatarEnglishTranslate the word 'Юл азагы – юл башы'
93Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дəTatarEnglishTranslate the word 'Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дə'
94Юкка талашу харамTatarEnglishTranslate the word 'Юкка талашу харам'
95Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең барTatarEnglishTranslate the word 'Югын барда - чебен бар, чебен барда – чирең бар'
96Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер итTatarEnglishTranslate the word 'Югарыга карап фикер ит, түбəнгə карап шөкер ит'
97Югалган малга кайгырмаTatarEnglishTranslate the word 'Югалган малга кайгырма'
98Юа башласаң, кер балалыйTatarEnglishTranslate the word 'Юа башласаң, кер балалый'
99Эштə акыл да кирəк, такыл да кирəкTatarEnglishTranslate the word 'Эштə акыл да кирəк, такыл да кирəк'
100Эшли белмəгəн кулга шырпы керерTatarEnglishTranslate the word 'Эшли белмəгəн кулга шырпы керер'