Translate words

Choose languages:

Translate words from Tatar to English.

#WordsFromTo
1ӘрвахларгаTatarEnglishTranslate the word 'Әрвахларга'
2ОстэлмэTatarEnglishTranslate the word 'Остэлмэ'
3авызны сегимTatarEnglishTranslate the word 'авызны сегим'
4авызынны сегимTatarEnglishTranslate the word 'авызынны сегим'
5hatınTatarEnglishTranslate the word 'hatın'
6AwrupaTatarEnglishTranslate the word 'Awrupa'
7Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishTranslate the word 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
8Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishTranslate the word 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
9Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishTranslate the word 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
10Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishTranslate the word 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
11Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishTranslate the word 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
12Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылыкның киртəсе юк'
13Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылык җирдə ятмас'
14Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
15Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
16Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
17Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
18Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
19Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
20Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
21Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
22Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
23Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishTranslate the word 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
24Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
25Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishTranslate the word 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
26Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishTranslate the word 'Яттан күрмə, үздəн күр'
27Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishTranslate the word 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
28Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishTranslate the word 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
29Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishTranslate the word 'Ярма кадере яңгырда беленер'
30Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
31Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
32Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
33Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы башым – əрле башым'
34Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishTranslate the word 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
35Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
36Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishTranslate the word 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
37Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
38Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
39Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
40Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
41Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishTranslate the word 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
42Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishTranslate the word 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
43Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishTranslate the word 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
44Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishTranslate the word 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
45Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishTranslate the word 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
46Яман эт көндез өрерTatarEnglishTranslate the word 'Яман эт көндез өрер'
47Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
48Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
49Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше җан кызганмас'
50Яман кеше – кинəчелTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше – кинəчел'
51Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishTranslate the word 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
52Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы ризык'
53Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы азык'
54Ялмап йотарTatarEnglishTranslate the word 'Ялмап йотар'
55Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
56Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishTranslate the word 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
57Ялкау яр тапмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау яр тапмас'
58Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау кызса, нык кыза'
59Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
60Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз тирəк пана булмас'
61Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
62Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
63Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
64Ялган – койты шəйдерTatarEnglishTranslate the word 'Ялган – койты шəйдер'
65Ялагай ялап туенырTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай ялап туеныр'
66Ялагай дус елмагайTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай дус елмагай'
67Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishTranslate the word 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
68Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishTranslate the word 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
69Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishTranslate the word 'Язмыш кочагына ташлау'
70Язмаганны таз укырTatarEnglishTranslate the word 'Язмаганны таз укыр'
71Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishTranslate the word 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
72Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishTranslate the word 'Ябык ат олы тизəкли'
73Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
74Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishTranslate the word 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
75Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishTranslate the word 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
76Юханың кендеге булмасTatarEnglishTranslate the word 'Юханың кендеге булмас'
77Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishTranslate the word 'Юсынлы кунакны югары утырт'
78Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishTranslate the word 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
79Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishTranslate the word 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
80Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishTranslate the word 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
81Юргасына күрə дугасыTatarEnglishTranslate the word 'Юргасына күрə дугасы'
82Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishTranslate the word 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
83Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishTranslate the word 'Юраганыгыз юш килсен'
84Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
85Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
86Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
87Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishTranslate the word 'Юмарт кешедə мал тормас'
88Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishTranslate the word 'Юлчыга су бирү – юсын!'
89Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый юлламый тора алмый'
90Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
91Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishTranslate the word 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
92Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
93Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
94Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishTranslate the word 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
95Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishTranslate the word 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
96Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishTranslate the word 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
97Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishTranslate the word 'Юл газабы – гүр газабы'
98Юл азагы – юл башыTatarEnglishTranslate the word 'Юл азагы – юл башы'
99Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дəTatarEnglishTranslate the word 'Юкка төмсəңмə дə, көрсенмə дə'
100Юкка талашу харамTatarEnglishTranslate the word 'Юкка талашу харам'