Translate words

Choose languages:

Translate words from Tatar to English.

#WordsFromTo
1сегимTatarEnglishTranslate the word 'сегим'
2бәтәкTatarEnglishTranslate the word 'бәтәк'
3кутакTatarEnglishTranslate the word 'кутак'
4ӘрвахларгаTatarEnglishTranslate the word 'Әрвахларга'
5ОстэлмэTatarEnglishTranslate the word 'Остэлмэ'
6авызны сегимTatarEnglishTranslate the word 'авызны сегим'
7авызынны сегимTatarEnglishTranslate the word 'авызынны сегим'
8hatınTatarEnglishTranslate the word 'hatın'
9AwrupaTatarEnglishTranslate the word 'Awrupa'
10Карак карганып, зиначы елап ышандырырTatarEnglishTranslate the word 'Карак карганып, зиначы елап ышандырыр'
11Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык барTatarEnglishTranslate the word 'Яшьлеккə дə картлык бар, байлыкка да юклык бар'
12Яшең җитмеш – эшең бетмешTatarEnglishTranslate the word 'Яшең җитмеш – эшең бетмеш'
13Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсынTatarEnglishTranslate the word 'Яшең алтмышка басканда, алты яшьлек оныгың булсын'
14Яхшының дусты күп, яманның касды күпTatarEnglishTranslate the word 'Яхшының дусты күп, яманның касды күп'
15Яхшылыкның киртəсе юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылыкның киртəсе юк'
16Яхшылык җирдə ятмасTatarEnglishTranslate the word 'Яхшылык җирдə ятмас'
17Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы хуҗа йорттан түгел, ə йортка ташый'
18Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшыга тереклек юк, койтыга үлем юк'
19Яхшы туса – кот, яман туса – йотTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы туса – кот, яман туса – йот'
20Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгыTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы сүз – җан азыгы, яман сүз – баш казыгы'
21Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашыкTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы кеше – көмеш кашык, яман кеше – китек кашык'
22Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəрTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы булсаң – сөоярлəр, яман булсаң төярлəр'
23Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтырTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы башын иңкəйтер, яман артын түңкайтыр'
24Яхшы ат табуннан аерылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат табуннан аерылмый'
25Яхшы ат ахырдан алдыраTatarEnglishTranslate the word 'Яхшы ат ахырдан алдыра'
26Яудан коры кайтканчы, яралы кайтTatarEnglishTranslate the word 'Яудан коры кайтканчы, яралы кайт'
27Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмыйTatarEnglishTranslate the word 'Яу юкта ярак күп, яу килгəндə таяк та табылмый'
28Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булырTatarEnglishTranslate the word 'Яу башлаган батыр булыр, дау башлаган хатын булыр'
29Яттан күрмə, үздəн күрTatarEnglishTranslate the word 'Яттан күрмə, үздəн күр'
30Ятсам йокы керми, капсам ашым үтмиTatarEnglishTranslate the word 'Ятсам йокы керми, капсам ашым үтми'
31Ят ярлыкамый, үз үтермиTatarEnglishTranslate the word 'Ят ярлыкамый, үз үтерми'
32Ярма кадере яңгырда беленерTatarEnglishTranslate the word 'Ярма кадере яңгырда беленер'
33Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бараTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн бара'
34Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы эше гайрəт белəн, байның эше кодрəт белəн'
35Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы бурлыкка чыкса, ай болыттан чыга'
36Ярлы башым – əрле башымTatarEnglishTranslate the word 'Ярлы башым – əрле башым'
37Яратуга тарыма, тарысаң арымаTatarEnglishTranslate the word 'Яратуга тарыма, тарысаң арыма'
38Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ярасыз батыр булмас, дəвасыз яра булмас'
39Яңа илəгем, сине кая илəемTatarEnglishTranslate the word 'Яңа илəгем, сине кая илəем'
40Яңгыр яуса - ялкауга ялTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр яуса - ялкауга ял'
41Яңгыр түгел, чыкның да шифасы барTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр түгел, чыкның да шифасы бар'
42Яңгыр – бай йөрəген яндырTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр – бай йөрəген яндыр'
43Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйларTatarEnglishTranslate the word 'Яңгыр сүндергəндə таза сайламыйлар'
44Янгынга күрек белəн бармыйларTatarEnglishTranslate the word 'Янгынга күрек белəн бармыйлар'
45Янагынның алына карама – атасының малына караTatarEnglishTranslate the word 'Янагынның алына карама – атасының малына кара'
46Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит итTatarEnglishTranslate the word 'Яманны тəнкыйть ит, яхшыга тəкълит ит'
47Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырырTatarEnglishTranslate the word 'Яманны багавыл итсəң, яу килə дип кычкырыр'
48Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!TatarEnglishTranslate the word 'Яманнан яман кем яман? - Ят явына юламан!'
49Яман эт көндез өрерTatarEnglishTranslate the word 'Яман эт көндез өрер'
50Яман кешедəн ярты кашык аш калаTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешедəн ярты кашык аш кала'
51Яман кешенең эче тулы зəhəр була, диTatarEnglishTranslate the word 'Яман кешенең эче тулы зəhəр була, ди'
52Яман кеше җан кызганмасTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше җан кызганмас'
53Яман кеше – кинəчелTatarEnglishTranslate the word 'Яман кеше – кинəчел'
54Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булмаTatarEnglishTranslate the word 'Яман илгə ясавыл булма, бөлгəн илгə бүкавыл булма'
55Яман авыруга – яхшы ризыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы ризык'
56Яман авыруга – яхшы азыкTatarEnglishTranslate the word 'Яман авыруга – яхшы азык'
57Ялмап йотарTatarEnglishTranslate the word 'Ялмап йотар'
58Ялкауның атын алма, йөремсез булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялкауның атын алма, йөремсез булыр'
59Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлыкTatarEnglishTranslate the word 'Ялкаулык – хурлык, тырышлык – зурлык'
60Ялкау яр тапмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау яр тапмас'
61Ялкау кызса, нык кызаTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау кызса, нык кыза'
62Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерерTatarEnglishTranslate the word 'Ялкау киндерəсен бəйлəгəнче, тырыш эшен бетерер'
63Ялгыз тирəк пана булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз тирəк пана булмас'
64Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булырTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз булыр егеткə имгəк хатын туш булыр'
65Ялгыз бəрəн бакравык булаTatarEnglishTranslate the word 'Ялгыз бəрəн бакравык була'
66Ялганчының гуаhы үзе белəнTatarEnglishTranslate the word 'Ялганчының гуаhы үзе белəн'
67Ялган – койты шəйдерTatarEnglishTranslate the word 'Ялган – койты шəйдер'
68Ялагай ялап туенырTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай ялап туеныр'
69Ялагай дус елмагайTatarEnglishTranslate the word 'Ялагай дус елмагай'
70Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəнTatarEnglishTranslate the word 'Якутлар табыла вакыт белəн, вакытлар табылмый якут белəн'
71Язмышны маңгайдан сөртеп булмыйTatarEnglishTranslate the word 'Язмышны маңгайдан сөртеп булмый'
72Язмыш кочагына ташлауTatarEnglishTranslate the word 'Язмыш кочагына ташлау'
73Язмаганны таз укырTatarEnglishTranslate the word 'Язмаганны таз укыр'
74Язгы яңгыр – көзге муллыкTatarEnglishTranslate the word 'Язгы яңгыр – көзге муллык'
75Ябык ат олы тизəклиTatarEnglishTranslate the word 'Ябык ат олы тизəкли'
76Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмасTatarEnglishTranslate the word 'Ябаганы мактау белəн тулпар булмас, ябалакны сыйпау белəн шонкар булмас'
77Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булырTatarEnglishTranslate the word 'Ябага тайны хурлама – язга чыкса ат булыр'
78Юыклыкка юык, ара гына суыкTatarEnglishTranslate the word 'Юыклыкка юык, ара гына суык'
79Юханың кендеге булмасTatarEnglishTranslate the word 'Юханың кендеге булмас'
80Юсынлы кунакны югары утыртTatarEnglishTranslate the word 'Юсынлы кунакны югары утырт'
81Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карарTatarEnglishTranslate the word 'Юсык кеше аякка карамас, йөзгə карар'
82Юрык белəн түгел, ə боерык белəнTatarEnglishTranslate the word 'Юрык белəн түгел, ə боерык белəн'
83Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəсTatarEnglishTranslate the word 'Юртактан тир кипмəс, юбалгыдан чир китмəс'
84Юргасына күрə дугасыTatarEnglishTranslate the word 'Юргасына күрə дугасы'
85Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булмаTatarEnglishTranslate the word 'Юргалы белəн юлдаш булма, надан белəн сердəш булма'
86Юраганыгыз юш килсенTatarEnglishTranslate the word 'Юраганыгыз юш килсен'
87Юньcез юхалыкны да булдыра алмасTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез юхалыкны да булдыра алмас'
88Юньcез мактаныр, юньле сакланырTatarEnglishTranslate the word 'Юньcез мактаныр, юньле сакланыр'
89Юньле кешедəн, юньле сүз чыгаTatarEnglishTranslate the word 'Юньле кешедəн, юньле сүз чыга'
90Юмарт кешедə мал тормасTatarEnglishTranslate the word 'Юмарт кешедə мал тормас'
91Юлчыга су бирү – юсын!TatarEnglishTranslate the word 'Юлчыга су бирү – юсын!'
92Юлтый юлламый тора алмыйTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый юлламый тора алмый'
93Юлтый үз үлеме белəн үлми, диTatarEnglishTranslate the word 'Юлтый үз үлеме белəн үлми, ди'
94Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белешTatarEnglishTranslate the word 'Юлдан алда юлчы, өйдəн алда күрше белеш'
95Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсынTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдашың үзеңнəн əйбəт булсын'
96Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш алTatarEnglishTranslate the word 'Юлга чыксаң, юлдаш ал, кулыңа җаду таш ал'
97Юлбарыс арысланны баса, тəү басарTatarEnglishTranslate the word 'Юлбарыс арысланны баса, тəү басар'
98Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактанырTatarEnglishTranslate the word 'Юлəр хатыны белəн мактаныр. акыллы аты белəн мактаныр'
99Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булырTatarEnglishTranslate the word 'Юл таныган ат булыр, дөнья таныган карт булыр'
100Юл газабы – гүр газабыTatarEnglishTranslate the word 'Юл газабы – гүр газабы'