ChuvashRussian

Translation of е – Chuvash-Russian dictionary

e

е (original transcription)

e (english transcription)

или, либо; е кунта, е унта либо здесь, либо там; пур-и е çук? есть или нет?

или, либо