AltaiRussian

Translation of тегенектӱ – Altai-Russian dictionary

tegenektü

тегенектӱ (original transcription)

tegenektu (english transcription)

покрытыи колючками, тернистыи