AltaiRussian

Translation of суу – Altai-Russian dictionary

suu

суу (original transcription)

suu (english transcription)

вода, река;суу кирди– разлилась река; суу соолып калган– река высохла