AltaiRussian

Translation of айдыҥ толуны – Altai-Russian dictionary

aydıñ tolunı

айдыҥ толуны (original transcription)

aydyn toluny (english transcription)

полнолуние