AltaiRussian

Translation of анайып-мынайып – Altai-Russian dictionary

anayıp-mınayıp

анайып-мынайып (original transcription)

anayip-mynayip (english transcription)

таким образом, так и эдак