Definition of эч – Kyrgyz explanatory dictionary

эч (original spelling)

Dürbölöñ Zaman

Anın üstünö adabiyat bosogosun kim daroo ele uluu jazuuçu bolup attabay turgandıgın tüşünüp tursañ da, tobokelge salıp aytsak: Auezovdun ısmının ar kaçan düynölük klassikterdin katarında, tübölük ölbös-öçpös «Abay jolu» epopeyasının kıl çokusunda körüü okurman koomçulugunun köñül-kököyünö abdan siñgen.

Al emi senin jasalgaluu eerturmanıña, abzelderiñe kızıgıp jarmaşkısı kelgen jan kimden

Auezovdun uşul grajdandıkazamattık jana jazuuçuluk erdigin biz kaçan unutpaybız.

Ekinçisi — surdanıp, kesirlenip, kergiştep karay turgan tekeber, maktançaak, nersege toybogon, aş-tamakka kadalgan köz.

Arızçı üç momun kazak, ilgerteden para algısı kelgen padışa ulugunun elge körsötkön münözü uşunday bolo turganın sezse da, sırtına çıgarıp nerse ayta albay: adep menen gana tilmeçke karap, jaltaktap, jardam izdegen abalda kalıştı.

kimdi zekibeyt.

Kırgızdardın salttık jürüm-turum madaniyatı

Misalı: kuda kudagıyın aluuga je teskerisinçe boluşu da mümkün emes.

İnformatorlordun maalımatı boyunça, ajıraşuuga tömönkülör sebep bolgon: ayalı şalaakı, kolunan nerse kelbese; jürüş-turuşu naçar, «ayagı suyuk» – başka erkekter menen köñüldöş bolso; töröböstügü; ayalı oorukçan bolso.

Egerde küyöösü ayalın nikelik şarttı buzup jatkanda karmap öltürsö, kanday jazaga tartılbayt.

Birok, keede kandaydır bir şartka baylanıştuu (bala-çakası jaş, üygö karalaşar kimisi jok bolso) erkek kişige ayalının kırk aşınan kiyin tuugandarı çogulup, töşögün jañırtıp berişken [204: 54, 71-b.

Küyöösü ölgöndön kiyin töröbögön, balası jok ayal kanday mülktü murastap kaluuga ukugu jok bolgon.

Ata-ene kaçan kızın urup jazalagan emes jana başkalardın da mınday kıluusuna mümkündük bergen emes.

Ajımurat

Jar taşka jabıştıra salıngan ekinçi üygö jetkende, toktoy kalıp eki jagın karandı, bastırmadan kim körünböyt, üydün üstündögü jañı mordun tübündö ton jamınıp biröö jatat.

kabar jok,— dedi çal Ajımurattın omuroosun nursuz kızıl közü menen tiktey karap.

kanday jakşı kabar jok,— dep baştadı çal.

— Közüm tirüü kezinde, üyümdögü konoguma kim tie albayt.

Ajımurattı konoktoym dep öz başına balee tilep alışı mümkün ekenin Sado bilçü, antkeni Şamil menen Ajımurat öç boluşkandan beri çeçen jerinin jalpı kalkına: «ölüm jazasına duuşar bolom debese, Ajımuratka kim sıy körsötpösün» dep jar salıngan ele.

— Menin üyümdö oturganıñda, menin kara başım aman turganda, saga kim kastık kıla albayt,—dedi al dagı da Ajımuratka.

Ata Konuş

Bıytıygan koldoru menen atasının murutun sılap oynop oturgan bir jaşar balanı 18 jıldan kiyin, apreldin jetisinde bul ömür menen koş aytışat dep anda kimdin oyuna kelbegendir.

Rahmat, Bektur, bul jakşılıgıñdı kaçan unutpastırmın.

Ookat-jayı jupunu bolup jaşaşsa da, bererge aşın tappay, bir tuugan aga-jeñesindey bolup öntölöp, akırkı akçasın katkan jerinen alıp çıgıp, jakşılık ayanbay turgan bul koşunalarının peyilin körüp, Azat şaarda çöntögündö tutamdap akça salıp jurup da peyili tarıp kalgan Bektur menen Dinaranın jüzdörün elestetip salıştırıp oturdu.

Ayıldagı kolunda bar klasstaştarının, taanıştarının kimisi karızga berbedi.

Ayjamal bul sözdördü aytıp koyup, özün toktoo karmap, nerse bolbogon kişidey bolup, tamak jasaganga kirişti.

Suuk kabardı uguzganga kimdin jürögü daabayt.

Şumduktuu İdalgo Don Kihot Lamançskiy

Bierde doktor, Sançonu tim ele akmak kılıp jatat: Gippokrat çildin eti jönündö aytkan emes.

Manas - Sayakbay Karalaev

kimdin oyuna kelbegendey, aligi el toptolgon jerdi tuştap kara bulut kaptap, zamattın ortosunda alay-dtslöy ttsştsp, çagılgan jarışa çartıldap, ktsndtsn ttsbts ttsşköndöy şatıratıp jamgır nöşörlöp tögtsp jiberbespi.

Bir emes bir neçe mtsnöt öttts, keñsege kirgen kim da bolgon jok.

Uyatıma çıdabay, Sayakemdin janına çurkap barıp, nerseden kamı jok attın tizginin alıp, alardın kıymılına koşuldum.

Tegele bir manasçı Sayakbay-day ayta algan emes.

Iras, uşul saptın baarı ele birdey jogorku körkömdtsktö desek kal-pıs söz bolmok, antkeni bir jazuu-sızuusuz, jalañ gana öz meesine işengen adam kanday ttsyştsk tartpasın, buga jetişe koyuş mtsmktsn emestigi belgiltsts.

Biz taraptan syujetke kanday alımça-koşumça kirgizilgen jok.

Umay bala

Birok alar appak karga orol­ gon arça-badaldan başka nerseni körö alışkan jok.

Oşentse da, al ka­ çan bul Umay enenin meerimdüülügünö tük okşobostugun sezip, uşul iret öz enesi Saulege taarınıp aldı.

Alar kaçan gana, bayagı kar boroşo urup adaşıp tabılbay kalganda: Bir bala kelip turguzup, kiyimin, beti-ba­ şın tazalap, jürü dep üyünö eerçitip ketkenin, ketkende da, uça turgan ka­ dimki ele kooz kilemdin üstünö oturgu­ zup alıp uçup ketkenin, al Umay bala degen bala ekendigin, anın Umay ene degen apası bar ekenin, alardın üyü tee alısta kim bilbegen çoñ toonun içinde kooz üydö ekenin, al kooz üyü ayıldagı çoñ atasınıkına okşoş eke­ nin, alar uçuuçu kilemge oturup alıp kooz toonu kıdırıp sayakat kılganın, beitsk Umay bala Umaİ ene ayabaİ jakşı, booruker eke­ nin, Umaİ bala eköö dos boluşkandıgın bir ukmuş «jomok» kılıp, bıdıldap aİtıp berdi.

Anan döñdön ıldıy çana teep kelatkanda boroon bolup, boroon menen uçup barıp oozuna, közünö kirip jatkan kardan dem alalbay bir arçanın tübünö jatıp kal­ ganın; andan soñ eptep tursa, ızıldagan şamal kayra uçurup ketip, bir koktuga kulanıp tüşkönün; anda da oozu-murdu­ na kar kirip, dem ala albay paltosu­ na başın katıp köpkö üşüp jatkanın; «ata-apa» dep korkup ıylap, kıykır­ ganın, anın ünün kim ukpay koygo­ nun; karañgı kirgende da oşol boydon korkup jata bergenin; anan bir kezde biröö kelip kolunan tartıp, «tur-tur» degenin, betinin karın tazalap, toñup kalgan koldorun-buttarın uşalap, anan anı kilemge oturguzup alıs-alıs jakka beitsk Umay bala uçurup alıp ketkenin jomoktoİ kılıp uzakka aİtıp berdi.

inçi azırınça bir kişi bilbeşi kerek.

kim körböşü da kerek.

Karamoldonun Küülörü

Ayıldın buluñ, burçtarın kançalık añtarbasın, ayal çaalıgıp-çarçap bütsö da ulagı jerde körünböyt.

Jezdeñ kereke jarabagan ele Çoñ çarık botom.

Jaydı jaylata birinçi baygeni bir janga aldırbayt.

Karamoldo aman bolso komuzdan kimdi aldına salbas.

Birok murunkuday ele dutar dep nerse çıgara albayt.

Ayrımdarı bul daraktı badam, kee birleri «badam» emes, kaçan mömö baylagan emes, buga okşoş darak da jok.

Kabusname

Jaşoodon çarçadı degen parmandı çaçtarım jüzümö çiymelep tarttı jana bul çiymelerdi kanday ayla-amal öçürö albasın körüp turam.

Azır uşunday mezgil keldi, bir da bala öz atasının keñeşin ukpayt jana boz ulandardın dilindegi aloologon jalın kimdi teñine aldırbay, öz bilimin karıyalardın biliminen öydö dep maaşırlantkanı maga maalım bolso da, atalık süyüüm jana meerimim ooz açpay kaluuma mümkündük berbedi.

Jıynagan tüşümüñdün danın da akşagın da talaadan kim albayt, anın baarı tübölüktüü düynödö kalat.

Buyumda oymo çiymelerdi elestetüü mümkün bolboso, bir zerger anı zergerlep, oymo-çiyme salbayt.

Egerde bizdin jaratuuçubuz öz pendelerine egemdin oozu menen şariat arkıluu özün taanuuga, aga barçu joldu taanıp bilgenge kayrat berbese, kim jaratkandı taanuunun jolu jönündö bir da söz aytuuga taymanbas ele; antkeni egemdi kanday gana ısım menen ataba, aga kanday kasietti ıygarba, bul ısım, bul kasiet Kudaydın keremetinen jana ökümdarlıgınan emes, senin alsızdıgıñdan, jardamga muktajdıgıñdan kelip çıgat; sen Kudaydı

Çınıgı jalgız kudayluuluk - bul senin jürögüñdö payda bolgondun baarı Kuday emes ekenin, birok, Kuday anın baarın jaratuuçu, aga teñ jana okşoş nerse joktugun taanuu jana bilüü.

Ayta bar menin kebimdi...

kimge aldırgan emesmin desem ötürük bolor.

Uşintip ulam bir betin baraktap, birindegen dostorun taktap, eçak ölgöndön bloknotuna telefonu tügül, kaçan atıjönü jazılbagan Zulpuevdi içinen ayadı: - Kuday urganday ateist neme ele, kantti eken.

Tüp rayonunda eki kişi observatsiyaga, eki üy-bülö karantinge alındı

Bul tuuraluu «Azattıkka» rayonduk üy-bülölük darıgerler bölümünün başçısı Kanat Mukanbetov bildirdi: «Eköönün teӊ abalı turuktuu, koronaviruska baylanıştuu kanday belgileri baykalgan jok.

Oş oblusunun aymagında jer titiredi

Baştapkı maalımat boyunça, jer titiröödön kim jabırkap,

Komendant: jurnalistterdin işine çektöö jok

Bişkek şaarının komendantı, içki işter ministrinin orun basarı Almaz Orozaliev özgöçö abal rejiminde jurnalistterdin iştöösünö kanday çektöö jok ekenin maalımdadı.

“Men şaardın komendantı katarı aytam, jurnalistterdin işine kanday çektöö jok.

Batkende jana Jalal-Abadda jer titiredi

Baştapkı maalımat boyunça, jer titiröödön kim jabırkagan jok jana

Pompeo Gani menen Abdulla eldeştirüügö araket kıldı

AKŞnın mamlekettik katçısı Mayk Pompeo Kabuldagı bir kündük saparında kanday bildirüü jasagan jok.

COVID-19: Jazası jeñilderdi abaktan boşotuuga çakırgan kayrıluu jarıyalandı

Yurist al jakta koronavirus jayılsa kesepeti ötö oor bolorun belgiledi: « kim menen katışpasın dep içinen jaap koyuştu, birok tergöö abagında oturgandarga baarı bir sırttan infektsiya kelişi mümkün.

Bişkektegi mektep, bala bakçalar kaçan toluk açılat? (video)

Birok mektepterdin toluk kanduu açılışına uruksat berilbey, al emi oşol ele koomduk jaylarga kanday çektöö koyulbaganı sın pikirlerdi küçötüüdö.

Üydön iştep jatkan byudjettik kızmatkerlerdin aylıgı tölönöt

Kubatbek Boronov jerde iştebegen, kattoosu turuksuz, kıynalıp jaşagan jarandar da sotsialdık jaktan korgoogo alınarın aytıp, anday üy-bülölördü koldoş üçün jergiliktüü munitsipaldık biylik kattap jatkanın eskertti.

İİM: Mitingge çıkkandardın üçöönö karata tergöö işteri jürüp jatat

" aktsiyasın uyuşturmagın, birok liderlerin "transparanttarı jana mikrofonu menen koşo karmap ketişkenin" jurnalistterge aytıp bergen: "Bizge nerse tüşündürüşkön jok.

Tajik-özbek çek arasındagı jer titiröönün küçü Batkende üç ball boldu

Baştapkı maalımat boyunça, jer titiröödön kim jabırkagan jok jana

Add meaning, image or audio
KyrgyzRussian
ир. ни; эч ким никто; эч ким келген жокпу? никто не приходил? эч кимиңер никто из вас; эч кандай никакой; эч кандай кабар жок никаких известий нет; эч ким жок никого нет; эч кайда или эч жерде нигде; эч кайда жок нигде нет; эч кайда барбайм я никуда не пойду; эч нерсе жок ничего нет; эч убак или эч качан никогда; эч сүйлөгөн жок он ничего не говорил; эч токтоосуз без какой-либо задержки; немедленно; срочно; эч көргөнүң барбы? ты когда-либо видел? эч кабар барбы? есть ли какое-либо известие? эч нерседен эч нерсе жок урушуп поднимая скандал по пустякам; эч-эч-эч-ни-ни-ни (категорически отрицательный ответ); при фонетическом изменении слова пишется с ним слитно: эчтеке, эчдеме, эчтеме, эчтемке, эчтеңке (эч неме) ничего; эчтеке эмес ничего; ничего особенного; не беда; эч-эчтеке совсем иичего, абсолютно ничего; эч-эчтемке жок абсолютно ничего нет; эч-эчтемке болбогондой как будто ничего не было; как ни в чём не бывало; эчтеңке менен ишиң жок тебе ни до чего дела нет; ты ни о чём не думаешь.