Definition of дейт – Kyrgyz explanatory dictionary

deyt

дейт (original spelling)

Dürbölöñ Zaman

Bir nersege op-oñoy köngüsü kelbey, kıyşaktagan ubakıtta kazak uşunday artına jaltaktap, «kim bilet», «jurt emne deyt» degendi aytkıç bolot.

Anı bilgen el emi: «Balança emne deyt, tükünçö emneni oylodu eken.

Jer üstündö jürbö, ünüñdü çıgarba, katın bol deyt.

«Arbak, arbak»,— deyt karabet.

Boluştar emne deyt.

joobun beret dep kütüp oturat deyt.

Kırgızdardın salttık jürüm-turum madaniyatı

Al «dayıma jayılıp tursam, üstümdö ooruluu adam ontop jatsa» dep tileyt deyt [169: 40-b.

Ajımurat

Polkovoygo barabız deyt,— dep tüşündürdü Panov joldoştoruna.

«Bar», deyt.

» «Eköö»,— deyt.

Emne deyt.

«Kavkazdan kaytkandan kiyin başıña erkindik berem deyt,— birok erkindik bergende kayda baram.

Tilmeç anın sözün orusçaga kotordu: — Orus padışasının ıktıyarına berilemin deyt, oşogo kızmat kılmakçımın

Ata Konuş

Kelgen el, anın içinde Akmat ajı balaga batasın berdi: - Negizi musulmançılıkta balaga jeti küngö çeyin azan çakırılıp at koyulat, bügün tuura ele jeti kün boluptur, “jetinin biri kıdır” deyt, uşul kelgen eldin batası tiyip, Egemen eldik uul bolsun.

“Kazan-ayak dele kagışat” deyt, degi ekööñör keede üy-bülöçö uruşkan künüñör bolobu.

Karızga bere albaym, soodada dostuk jok deyt, üstök koşup ber dep açık dele aytsa bolmok da.

- Sizdin bir aylık kızga emi uydun sütün da bergenge bolboyt eken, 6-7 ay bolgonço enenin sütünö jakındaştırılgan jasalma süt azıgın berip turuş kerek deyt.

- Ooba, balam seni degen jigit deyt, jigitter ıylabaş kerek, sen degen baatır balasın da.

“Alıbek alına jaraşa” deyt, kaysı arıñarga nasıya alasıñar.

Umay bala

«Ooba, - deyt oyunda Akıltay, - çoñoygondo men dagı, Umay dosumday bolup baldarga jardam berem».

Üç kabat üyüm, kooz maşinalarım bolso deyt.

- Emne deyt.

«Köz tiybesin» - deyt kayra özünö özü kübürönüp,- kudayım bergen bala eken.

Tigi kişiler emne deyt.

Sabaktarın jakşılap okusa eken andan körö, - deyt oyunda, - bul Sulayman Rısbaev Jör&tsnçts degen realduu ele jaşoo da: tañ atat, keç kiret, anı biröö jasabaİt; nan taap berbeİt eç kim eç kimge; öz kara janıñdı özüñ bakpasañ, köktön tüşö kalbaİt eç nerse» - dep realduu düİnö jönündö balasına kündö «lektsiya okugusu» kelet.

Karamoldonun Küülörü

Jamgırdın dıbıraganı, daraktın şuuduraganı, akkan suunun şarpı menen ne bir ajayıp şarkıratmalardın ündörü, şamal jeldin ışkırıktarı kulakka çooçun ugulbaganı menen, jagımduulugu jagınan tigi karagaydın butagındagı içeginin ününön aşıp tüşpösö kerek» - deyt da oşol jerden kayra attanıp, hanına körüp bilgenderin tökpöy-çaçbay aytıp beret.

Kambarhan karagaydın kurgagan iyri butagın aldırıp, eki uçuna jalgız içegi tarttırıp öydö tömön çertip körsö çıkkan dooş özünö jakkan deyt.

Oy, bastır biz menen katar jür deyt.

Salam aleykum - deyt Gambar-baba, Anan şaytan sırdı açat: «Dutarga eşek (tepke) jasaş kerek» -

Ötköndün uluu masterlerinin murastarı, eldik muzıkanttardın köp kılımdık tajrıybaları Karamoldonun barlıgınan gana saktalıp kaldı, jetkileñ formaları jalpılanıp kiyinki muundarga ötkörülüp berildi - deyt al jönündögü buklette.

Kolum talıp ketse dele ukala deyt.

Kabusname

Aytılgan go: Karılıgıñ urmat-sıyga tatıktuu, A çınında «köptü körgön kösöm» deyt.

birok, men bul kan içkiç suudan aman çıktım", deyt.

Birinçi ele künü Fath suuga sekirgen boydon çögüp ketkenin Mutavakkilge bildirişkende, al taktısın kaltırıp, jaydak jerge oturat da kemeçilerdi çakırıp: "Kimde kim Fathtı ölüü je tirüü taap kelse, men aga miñ dinar 7 berem," deyt.

Jetinçi künü alardın biröösü kokusunan çuñkurda oturgan Fathka tuş kelip: "Uşu jerde jılbay otur, men azır sal alıp keleyin," deyt süyünüp.

Al beytte mınday deyt: BuzurjmihrBuzurgmihrdin arabça forması.

Bardık tuugandarıñ senden murda ölöt, oşentip eç kimiñ kalbayt" deyt.

Ayta bar menin kebimdi...

- İyi, - deyt Nogoy aksakal ansayın.

Bir maalda avtobustun aldıñkı eşiginen sekirip tüşüp, eli kumurskaday kıjıldagan şaardın baş aylandırgan kıymaçiyme köçölörün aralap barattı, kök çemodanın kötörünüp, kök terektüü, kara jıgaçtuu joldorun – “trotuar” deyt eken kiyin bilse - boylop barattı.

İri aldı bayagı öçmöntöyü bar aktivist söröydün közünö bir körünsöm deyt, tüz ele “Ala-Toogo” çurkap jetsem

Köçmöndüü kırgız uruusunun türkün el aralaşkan mınday kurultayı bir bolso Manas-Semeteydin uçurunda bolgondur, Adigine-Tagay deyt, oşolordun uçurunda bolgondur, Aksının abışkaları emdigiçe oozdorunan tüşürböy, ulutunup kalışat, “ordonu biylep-kalçagan Nüzüp, Musulmankul 24 degender bolgon” dep, alarıñ dele mınçalık kıyın ketken emestir, astı mintip kuralıştın özü üç uktasa tüşkö kirbegen joruk emespi, uçan jurttun kurultayına delegat şaylanmaktın özü jomoktoguday okuya emespi.

deyt sabatı jogu sabattuusunan.

Aksı degen jerden bolom, atım Talasbay, atamın atı Zulpu, - deyt.

Jer-suu Attarının Sırı

Oşondon kiyin biz dagı jerdin maanisin suragandarga uşul jooptu aytıp tüşündürüp jüröbüz, deyt Miñ-Kuş selosunda jaşooçu informatorlordun biri Bekmurzaev Aliyaskar.

Munu sarı kar deyt.

deyt karılar.

Ayrım uçurlarda kee bir atalıştar (misalı, Narın) mongol sözdörün je başka elderdin sözdörün salıştıruu natıyjasında gana maanisi açılıp oturat», — deyt geografiyalık ilimderdin doktoru E.

Bazar-Turuk menen Kız-Arttın koşuluşunan tüzülgön Jumgal suusu, deyt E.

Aristov VII kılımdagı Tan marşrutun karap oturup, Yanhay dep atalgan köldü kıtaylardın özdörü İsi-Kul dep da ataşkandıktarın belgilep körsötkön «Egerde bul tüşündürüügö işensek,— deyt S.

Kırgız el jomoktoru

Men mına bul kalıñ tokoydun kojoyunu boluu üçün kelgenmin,-deyt.

-deyt.

Tülkü jolborsko: -Joke, menden korkpoy turgan eç kim jok ekendigine emi közüñ jetkendir-deyt.

Karışkır daroo jara tartpay sözgö kelet: - Kardım açıp kurkuldap kaldım ele, mınday jakşı bolorbu, men silerdi jeymin,-deyt.

Al emi jer üstündögüsü bolso, "keç kirip, tañ atsınçı" deyt eken da eköö teñ tabışalbay jüröt imiş.

Taygandar jakındap kele jatkanın, uşul jerde iyin bar ekenin kördüm,-deyt.

Gülnara Jurabaeva: «12-aprelge belgilengen şayloonu jıldıruu kerek»

Birok munu menen eldin den-sooluguna korkunuç jaralışı mümkün», — deyt Jurabaeva.

Şaar turgundarı soykukanalardı jabuunu talap kılışuuda (video)

Oşondon kiyin bir az tınçıy tüştü, — deyt turgundar.

Uluttuk energoholding elektr energiyasına bolgon baanı kötörüünü sunuştoodo

Elektr energiyasına bolgon sotsialdık tarifti jok degende inflyatsiya menen birge ösküdöy kılıp kötörüü kerek deyt jetekçi.

Ekolog: Bişkekte dem aluu kooptuu (video)

Bul ölkö üçün kooptuu signal, deyt Junusov.

Deputattardın möönötü dagı uzarganı turat (video)

Buga el öküldörü özdörü emne deyt.

Jañılıktar​ / 11.05.21 / Keçki çıgarılış — 21.30 (video)

Mıyzam dolboorun sunuştagan deputat baş iybegenderdi 17,5 miñ somgo ayıpka jıguu kerek deyt.

Jañılıktar / 26.10.21 / Keçki çıgarılış — 21.30 (video)

Tışkı işter ministrligi bul boyunça emne deyt.

Kırgızstandın Orusiyadagı elçiligi: Aeroporttordo künü-tünü iştep jatabız

Orus-kazak çek arasında 90don aşuun adam bar», deyt elçilik.

Add meaning, image or audio