Definition of ал – Kyrgyz explanatory dictionary

al

ал (original spelling)

Dürbölöñ Zaman

Auezovdu al özü talaşsız türdö tatıktuu bolgon naam menen ataganga mezgil jetti — Muhtar Auezov bizdin kündördün uluu gumanisti.

Al gana tursun men munu bardık türk tildüü ötköndögü köçmön elderdin salımı dep esepteym.

Kep «Abay» üçiltiginin tarıhıylıgı, masştabduulugu jana epikaluulugu jönündö gana bolup jatkan jok, munun baarı ansız da belgilüü iş, birok özgöçö köñül buruuga tatıgan nerse mında turat: romandın başkı kaarmanı Abay Kunanbaev — bizdin kündögü realisttik adabiyattın eñ uluu, eñ zalkar obrazdarının biri katarı köz aldıbızga tartılat, al emi unikalduulugu, kaytalangıstıgı bolso jazuuçu özünö raketa sımal kosmostu közdöy jol salıp, Abaydı anın tübölüktüü orbitasına alıp çıkkandıgında; anı keñiri taanıluunun orbitasına alıp çıguu menen jazuuçu eki birdey açılış jasap, eki birdey mildettin ötölünö çıgat — Auezov Abaydın insandık küçün biyikke kötörüp dañazalasa, Abay öz kezeginde oyçul akın katarı kazak elin biyikke kötörüp dañazalayt.

Akın saltanat-mayram kündörü da, kaygı-kapaluu kündördö da çogulup turçu özünçö ele bir grajdandık ayantka aylanganday bolot, oşonduktan eger akındın ırları eldin jandüynösü menen ümüt-tilegin dañazalasa, eger akındın ırlarında Ata Meken dañktalıp, anın tarıhı bayandalsa, eger akındın ırı adamdı beşiktegi kezinen tartıp ömürünün eñ soñku kününö çeyin, al baralına tolup, iştese işke toyboy, süykümdüü körünüp, özü da süyüügö kark bolup turgan çakta da, turmuştun dalay açuutattuusun tatıp, akılı tolup, adam pendesinin tübölük ölbös küçün, maanisin jete tüşünüp turgan çakta da, kıskası ömür jolunun bardık uçurlarında koştop jürüp oltursa, anda akıl-estin közölü jana sıymıgı, ata-babalarıbızdan kelatkan bayırkı tildin joomarttıgı jana baymanası — ır jaşasın, kim bolbosun jana kaysı tilde bolbosun anı birinçi oylop tappasın, sözdün piri — tuñguç ır jaşasın, erteñki kündö düynögö kele turgan ır jaşasın.

Çıgarmanın okurman koomçulugunun koluna jazuuçunun közü tirüüsündö tiygeni bir başka da, al emi köz jumgan soñ özü jokto tiygeni başkaça kep.

Al emi «Dürbölöñ zamandı» okup çıkkan soñ Auezovdun çıgarmaçılıgın urmattooçular anı kayradan jarıyaloonu algaçkı iret kolgo algan «Novıy mir» jurnalının redaktsiyasına ıraazıçılık jönün aytar dep işenemin.

Kırgızdardın salttık jürüm-turum madaniyatı

Al arkıluu oşol eldin kulk-münözü, kaadasaltı jana uluttuk artıkçılıktarı tuuraluu maalımat aluuga bolot.

Mından sırtkarı muun almaşkan sayın kırgızdardın uluttuk baaluuluktarı unutulup, al emi alardı bilgen uluu muundardın sanı jıldan-jılga suyuluuda.

Oşondoy ele al elibizdin diniy işenimderi, çarbası, köçüp konuudagı boz üydü jaygaştıruu ıkması tuuraluu maalımattar5 dı bayandap jana kırgızdardın tili, saltı, kiyimi, urungan buyumdarı, jaşoo-turmuşunun münözü kazaktardan ança dele ayırmalanbay turgandıgın jazıp ketken [128, 129].

Al HH kılımdın 20-jıldarının ortosunda Talas, Narın, Isık-Köl, Çüy aymaktarında jana Fergana öröönünün çıgış bölügünö atayın ilimiy-izildöö ekspeditsiyaların uyuşturgan.

Al közünün tirüüsündö bir neçe makalasın gana jarıkka çıgaruuga ülgürgön.

Al ötkön kılımdın 20-jıldarının ekinçi jarımında Kırgızstanga tieşelüü Tyan-Şan aymagının ayrım rayondorunda izildöö işterin jürgüzgön.

Ajımurat

Jıldın bul mezgilinde kooz güldüü ar uruu ösümdüktör bolot: kızıl, ak, mala kızıl tüstüü, jıtı buruksugan ülpüldök koyön bede; appak gülü köz joosun algan, ortosunda sapsarı özögü bar kermek tattuu is taratkan çatır gül; asel jıttuu sarı kıçı; kızgaldak tekteş şıñga boy kızgıltım jana akçıl koñguroo güldör; soylomo buurçaktar; sarı, kızıl, mala kızıl, kızgılt kögüş, ademiy töö jalbıraktar; jagımduu jıtı bilinerbilinbes sezilgen mala kızıl tüktüü baka jalbırak; kün nurunan jaş çagında çımkıy kök bolup körüngön, al emi keç kirgende jana kuuray baştagan maalında kögültür-kızgıltım tüskö boyölgon kozu uygaktar; jıpar jıtı añkıgan, julsa zamatta solup kalçu nazik güldüü çımıldık.

Mından başka da, al gül közgö sert, körksüz körünüp, nazik güldörgö kooşu kelbey turup aldı.

Al güldör bir kezderi kıpkızıl bolup jaynap tursa, emi ırañı kaçıp karayıp kalıptır.

Oşondo da al jaşoosun ulantıp, tegeregindegi ösümdük attuu uruktuugandarın kaysagan adamga bagınbaptır.

Ajımurat — Şamildin erdigi menen atagı çıkkan nayıbı ele, bir jakka attanganda al nayıptık belgisin tagınıp, şaylangan şaydoot on çaktı murutun eerçitip alçu.

Çaldın kirpiksiz közü şorolonup, kızarıp ketken; al közün ımdagılap, arañ açtı.

Ata Konuş

Al kaltıragan arık koldoru menen estelik betindegi jazuunu kudum nariste balanı kirintkendey bolup eñ bir ayar, eñ bir kıldat sılagılap jattı.

Al künü eköö ayantta mayramdık saltanattı körüp, köpkö koltuktaşkan boydon basıp jürüştü.

Dastorkon üstündö oturup, al Azat menen Ayjamaldın ıntımaktuu jaşap jatkanına sırtınan bilgizbegen menen içinen köz artıp turdu.

Al emi Ayjamaldın karangan-karmangan jalgız taenesi Azat menen Ayjamal baş koşkondon kiyin ele köp uzabay kaza bolgon.

Ooba, al künü Nurzadanı jañı töröp, töröt üyünön çıgıp kelip üydö Ayjamal anı emizip oturgan.

Andan körö, Keldibek bayke soo kelse eken keçinde, al içip alıp kelip bakıldasa, baldarımdın jürögü tüşpögöy ele.

Şumduktuu İdalgo Don Kihot Lamançskiy

Romandın geroylorunun baarı teñ oydon çıgarılgan; başınan ayagına çeyin ele okuyanın kaysı ölködö bolup jatkanın tüşünüü kıyın; anın üstünö al okuyalardın kaysı kılımda bolgonun bilüü andan beter kıyın.

Siddin atın atagan eñ köp jomoktor çıkkan, al jomoktor san jetkis romans jana poema bolup bizdin küngö çeyin jetti.

Butsefal soguştun ızı-çuusunan ürkçü emes, al kalıñ duşmandın içine kirip barıp, açuulu, küç-kubattuulugu jana çıdamkaylıgı jagınan közgö körüngön;

Aleksandr özünün atının ölügün şaan-şököt menen kömdüröt da, anın mürzösünün aylanasına bütündöy bir şaar saldırıp, al şaarga Butsefaldın atın koyöt.

Siddin atı Butsefal sıyaktuu ele abdan külük, küçtüü jana çıdamkay bolgon, al özünün eesin mavrlarga karşı soguşta bir emes, bir neçe jolu aman alıp kalgan.

Jañı rıtsar al kural-jaraktın janında turup, rıtsarçılıktın zakondorun jana erejelerin buzbay saktaym dep saltanattuu türdö ant bere turgan.

Manas - Sayakbay Karalaev

Al ttsgtsl Asman da ayrañ-tañ boldu dep aytışkanday, bul okuyadan ulam

Al kezde ideologiyanın dobul-bası dtsynönts dtsñgtsröttsp turgan tapta, men «Pravda» gazetasının Kırgız SSRi jana Orto Aziya boyunça özdtsk kabarçısı bolup iştep jtsrgöm.

Al emi Sayakbay Karalaev doordun aytuuçusu bolup kaldı.

Anın tssttsnö al kezderde Sayakbay Karalaev ekööbtsz bir tsydö, biz tsçtsnçts,

Aytıluu Manasçını ukkandarga al kişi özgöçö bir ekzotikalık kızıguunu tuudurup, ayrıkça suktan-dıraar ele.

Unaanın sebepker bolgonu al kezderde kolhozdordo jtsk tart- kan maşinalar, traktorlordon başka transport bolçu emes.

Umay bala

Oşonduktan, alardın urpaktarı al eköönü atabız-enebiz deşip, birin Teñir ata dep, ekinçisin Umay ene dep atap kalışkan eken.

Al emi Umay ene degeni - «eñ algaç­ kı», «eñ birinçi» ene degendi tuyundu­ rat eken.

Al emi enenin da, jañı törölgön balanın da piri, koldooçusu dep Umay eneni aytat ekenbiz.

Bul jomok-bayanımda mına uşular jönündö, Umay balanın keremet-kasie­ ti, al bügünkü kündö bizdin baldarı­ bızdı kantip korgop-saktap, alardın eñ işenimdüü korgooçusu jana saktooçusu bolup jürgönü tuuraluu kızıktuu okuya­ lardı aytıp bereyin.

Al kaçan tüptölüp, kaçan kurulganın ar kandaİ aİtışat.

Mına oşol maalda toogo çıgıp karagan kişige alakanday keñ örööngö kut tögüp koygonsup, al kut alakanıñda köykölüp erip turgansıp, kadimki ele jomoktogu bir Nurabad şaarı eken de­ gendey oy kaltırat.

Karamoldonun Küülörü

Al kişi bizge jezde bolo turgan.

Al kişi bir orundan kozgolup da koyçu emes.

Al kezde sın algı degendin dayını jok, ermek jalgız ün algı.

kg elektronduk kitepkanası içke uzun emes, barbayıp joon kıskaraak jana kubattuu, joon barmaktarı menen içke kıldın ekööñ, al tügül üçööñ koşoktop kantip basıp albayt, alardı kandayça kıldat basat dep da tañdanıp oyloçumun.

Al kişi kuykum sözdü, tamaşaga çaldırıp kıçıtkı süylögön kişini, artürdüü külkülüü bolmuştardı jakşı körçü.

Al dagı el katarı www.

Kabusname

Al bir jagınan, sovet doorunda mektepterde jana jogorku okuu jaylarda 1917-jılga çeyinki Borbor Aziya, oşondoy ele islam elderinin köönö adabiy murastarı keñiri okutulbaganga, ekinçi jaktan,

Al jaşınan mıktı bilim alıp, öz doorundagı adabiyattı da mıktı bilgen.

Al emi çıgarmanı tüşünüüdö jana kotoruuda tajik jazuuçusu Salim Ayubzade köp kömöktöşkönün jana baaluu keñeşterdi bergenin da belgiley keteer elem.

Salim AYuBZOD, tajik jazuuçusu KİRİŞ SÖZ Aalam jaangerlerine dañk jana ıymanduular akırette alkoogo arzısın, jabır körsötüüçülör gana adiletsizdikke kabılsın, Al jaratkandın eñ sarası jana asılzattarı: Muhammed, anın urugu jana sahabaları - bularıdın baarına alkoo jana tınçtık.

Çoñ atañ - Şamsalmaali Kabus ibn Vuşmgir, Farhadvanddın uulu Argişdin neberesi, al emi Farhadvanddın uulu Argiş bolso Kay-Hosrovdun zamanında Gilyandın padışası bolgon jana çoñ atañdın işteri tuuraluu Abulmuyyad Balhi 1 "Şahname" degen emgeginde eskeret.

Bu düynödögü jakşı adamdar arstanday oy-maksattı közdöyt, al emi jamandar ittey jürüp ötöt.

Ayta bar menin kebimdi...

I “Azırkının alabarmandagan baldarı oydu-keldi aralaştırıp, ala-bula urungan töl sözdör, çampan tildüü baldarı tantıp aytkan, kündö kujurap aytılıp-delip atkan köp sözdör sıñarı ele, al zamandarda, obolku-obolku atalardın sanjırgaluu zamanında “ar” degen söz da başkaçaraak maanide aytılçu okşoboybu.

” dep koydu al dalısın salgan teyinde.

Al tuurasında ıpım söz tapkan jok.

Öpkö-booru jançılıp, akıreksüymülçögü bırkırap, demi kirbey kekiregi kirkirep, kirteyipkarañgılagan közü süzülüp baratkanda, “ü” deerine ün kalbay, dalbastagan janı üzülüp baratkanda kimdi söktü eken akırkı iret al beçara.

Kaysı-bir oyçul çulusunan aytkan deşet, a çınında jartı tokoççoluk tıyın añdıp, künü tüşkön Oş bazarın kotoloptegerektegen ar bir ekinçi kişinin oozunan kündö ugat al sözdü, vagondorgo tirelip-şıkalıp, kuday aytkan şıbagasın izdemekke tuş-tarapka tentip baratkandardan ugat

Al sıradan jana bir mertebe kulkuldata jutup, üstüñkü eerdine kongon ak köbüktü sürtünö, uurtun kımtıdı.

Kırgızstanda dollardın kursu dagı tüştü

Al emi jeke mençik banktarda bir dollar 73 som 80 tıyından baştalıp 74 somgo çeyin baalanuuda.

Öspürüm kızdı zorduktoogo şektelgen jaran ubaktıluu karmooçu jayga kirgizildi

Al jerden kızdın taenesi ögöy atasına karşı körsötmö bergen.

Oşto murdagı ministr Kanıbek İsakovdu akırkı saparga uzatuu zıynatı öttü

İş-çara al özü bir top jıl jetektegen Oş mamlekettik universitetinin başkı korpusunun aldında öttü.

Düynö liderleri Tramptın DSSU tuuraluu çeçimin ayıptaştı

«Bul öpkönü sezgentken oorunun düynögö jayılıp ketişine sebep boldu» degen al.

Jañılıktar / 14.01.21 / Keçki çıgarılış — 21.30 (video)

Al arada vaktsinanı saktoonun aylası tabılbay jatat.

Batkende 90 orunduu oorukana salına baştadı

«Al üçün Batken şaarında jaygaşkan murdagı oblustuk üy-bülölük darıgerler borborunun imaratın kapitaldık oñdop-tüzöödön ötkörüp, juguştuu oorular oorukanasına ıñgaylaştırılat.

Uluttuk gvardiyada ant berüü saltanatı öttü

Al üçün moraldık-psihologiyalık jana dene-tarbiya dayardıgı talaptarga töp kelüüsü zarıl.

Aldıñkı eki aptada ildet küçöyt degen bojomoldor aytıluuda (video)

Al arada Özgöçö kırdaaldar ministrligi murdagı “Gansi” aviabazasının aymagındagı «Semetey» gospitalın kayradan dayarday baştadı.

COVID-19: Bir sutkada 46 beytap kaza boldu, 13 miñden aşuun adam oorukanada jatat (video)

Alardın 6 500ündö koronavirus laboratoriyalık jol menen tastıktalgan, al emi 6701ine diagnoz klinikalık belgileri je rentgen jıyıntıgına jaraşa koyulgan.

Kırgızstan boyunça koronavirustan 322 adam ayıgıp, oorukanadan çıgarıldı

«COVID-19 laboratoriyalık tastıktalgan ooruluular menen 2 miñ 548 adam jakın baylanışta bolgon (baylanışta bolgondordun sanı epidemiologiyalık izildöölördün jürüşündö özgörüşü ıktımal)», — deyt al.

Add meaning, image or audio
KyrgyzRussian
ал I см. алд. ал II он, тот (конечный "л" иногда сохраняется только в им. п., в остальных падежах выпадает или переходит в "н"; анын род. п., ага, аа, аган дат. п., аны вин. п., анда местн. п., андан исх. п.); аныңар ырас в этом вы правы; аны менен с ним; ал эмес не он; не тот; ал жерде там; в том месте; аа кандым дебес он не скажет, что этим удовлетворён; аны менен бирге вместе с ним; вместе с тем; одновременно с тем; ан үчүн или анын үчүн для него, для того; потому, по той причине; ансыз без него, без того; ансыз да берем я и без того дам; я и так дам; аган чейин до того; тем временем; анысы то его (ему принадлежащее); тот из них; анысы да эчтеме эмес и это бы (у него) ещё ничего, ещё туда-сюда; аным тот мой, то моё; аным чын то, что я сказал, правда; аны-муну (им. п.) то-сё; кое-что; всякая мелочишка; ачып көзүн жумганча, аны-муну кылганча (или дегиче) фольк. (стереотипное выражение) в мгновение ока (букв. пока откроешь и закроешь глаза, пока то-сё сделаешь или скажешь); аның тот твой, то твоё; анысы аны менен бүтсүн или анысы ал болсун или ал - ал болсун допустим, что это так (но...); ладно, пусть это будет так (но-...); бирок аа Темирдин көзү жетти но Темир понял это; адам баласы аа эмине дебес! что (только) человек не скажет об этом!; анан? 1) или аманчы? а как же иначе?, ну, а то!, конечно же так!; 2) ну, а дальше? ал тургай см. тур- II 10. ал III ар. 1. сила, мощь; бөрү карыса да, бир койлук алы бар погов. у волка, даже если он состарится, на одну овцу силы хватит; алы аз слабосильный; алым кетип турат я чувствую слабость; ал жок, абдан айыга элекмин сил нет, я ещё не совсем поправился; алдан тай- см. тай- V; 2. положение; состояние; алы жаман он в плохом состоянии; у него скверное положение; жаман алга түштүм я попал в скверное положение; ал-абал см. абал II; алыбы?! где у него силы?!, где уж ему!, разве он сможет?!; балбандардын баарысы макул дебес алыбы! фольк. разве же смогут богатыри не согласиться!; тилине алы жетпейт или оозуна алы жетпейт он невоздержан на язык; жан алы калбай кубанды он очень обрадовался; он был вне себя от радости; жан алы калбай жалынат он усиленно просит, он умоляет. ал- IV 1. брать, взять; катын ал- взять жену, жениться; алган эри жарашса, кара катын ак болот погов. когда муж хорош, то чёрная жена станет белой; алган 1) взявший; 2) этн. муж; жена; алганым 1) взятое мною; то, что я взял; 2) этн. мой муж; моя жена; алганың 1) взятое тобой; 2) этн. твой муж; твоя жена; канчалык жаман болсо да, алганыңдан сүрдөйсүң фольк. как ни плох твой муж, ты всё же перед ним робеешь; алганы менен тең карысын! пожелание новобрачным пусть (молодые) состарятся одновременно!; тамактан башын алып подняв голову от пищи; тырмак ал- подстричь ногти; алып кет- (в произношении иногда апкет-) 1) увести; увезти; унести; 2) расстроить (желудок); прослабить; сүт ичимди алып кетти у меня от молока расстроился желудок (букв. молоко расстроило мне желудок); алып кел- (в произношении иногда апкел-) привести; доставить (сюда); принести; алып бар- (в произношении иногда алпар-, алар-) отводить; отвозить; относить; жыйын алып бар- или жыйналыш алып бар- вести собрание; алып жүр- носить с собой, всегда иметь при себе; алып бер- (в произношении часто апер-) 1) подать; 2) купить для кого-л.; купить в подарок; атам мага тай алып берди отец купил мне жеребёнка; катын алып бер- уст. женить; алып кал- 1) оставить у себя; акча барда алып кал получи деньги, пока они есть; купи, пока у тебя есть деньги (пользуйся случаем); катынын коё берип, баласын алып калды с женой он развёлся, а ребёнка оставил у себя; 2) спасти; мени өлүмдөн алып калды или жанымды алып калды он меня спас от смерти (напр. о враче); 2. получать; принимать; кат алдым я получил письмо; акымды алдым я получнл то, что мне причиталось; 3. покупать; ат алдым 1) я взял лошадь; 2) я купил лощадь; 4. (о ловчей птице, о собаке) поймать; схватить; түлкү алган итке сый жок погов. собаке, поймавшей лису, награды нет (это её обязанность); 5. победить; "алдым кулду" деп, сайды он пронзил (копьём), сказав "я победил" (в поединке); 6. в роли вспомогательного глагола 1) с деепр. наст. вр. основного глагола выражает возможность (если он в положительной форме) или невозможность (если он в отрицательной форме) совершить данное действие; чыга аламын я смогу выйти; я смогу взойти, взобраться; кире аласың ты сможешь войти; окуй алат он сможет прочитать; окуй албадым я не мог прочитать; бара албайсың ты не сможешь пойти; ала албадың ты не смог взять; 2) с деепр. прош. вр. основного глагола чаще всего указывает на то, что действующее лицо совершает данное действие для себя или в отношении себя, что результат действия направлен на действующее лицо (в противоположность бер-) или выражает неожиданность действия; сатып алдым я купил (для себя); жеп алдым я поел; окуп алдым я прочитал (для себя); жүзүн аарчып алды он вытер своё лицо; жатып алды он улёгся; он завалился спать; отуруп алды он уселся, он расселся; таштын үстүнө конуп алып (о птице) сев на камень; үйдөн кемпирин чакырып алды он вызвал из юрты свою старуху; төшүнө бир карап алып взглянув на его (или на свою) грудь; кирип ал- пробраться; забраться; болуп ал- стать кем-л.; секретарь болуп алды он стал секретарём; аскерче кийинип алыптыр он оделся по-военному; мурутунан жылмайып алды он усмехнулся себе в ус; сайып ал- уколоться; тикенек киргизип ал- 1) занозить себе что-л.; 2) уколоть; воткнуть что-л. в кого-л. (нечаянно, неожиданно); салынуу сарай, салкын жай, түк калбай урап алыптыр фольк. построенный дворец, приятное (букв. прохладное) место, рухнул до основания; сен бутумду басып алдың ты мне наступил на ногу; кесип алса, кан чыкпаган если (даже) порезать, (то и тогда) кровь не покажется (такой скряга или такой неподатливый); ал жантаң-жантаң басып алып, келе жаткан эле он шёл, осторожно ступая и не спеша; өзү да чочуп алды он и сам (собственного действия) испугался; өлүп ал- умереть; тирүү калбай Көк жалдан, өлүп албай, не болдум! фольк. (ах) что я сделал, оставшись живым после Сивогривого (Манаса), почему я не умер (вместе с ним) !; өлүп албай не болдум! фольк. лучше бы мне умереть!; уулумдан олүм болгуча, мен өзүм өлүп алайын фольк. лучше я сама умру, чем от руки сына; кайра келбей өлүп ал, караңгы жайды көрүп ал фольк. ты умри, не возвращаясь, могилу (букв. тёмное место) посмотри; арданганына чыдабай өлүп алыптыр он не перенёс обиды и умер; ал сөзүңдү өзүнө алды он принял твои слова на свой счёт; бел алды кыл- довести до бессилия, обессилить, изнурить; жаман ал- принять за дурное; сизге жакшы айтканы келсек, жаман алып атпайсызбы! мы пришли к тебе, чтобы добром сказать, а ты (превратно поняв) принял (наше намерение) за дурное; алып учуп очень волнуясь, в сильном волнении (от радости, от нетерпения, от страха); жүрөк алды кыл- запугать; жүрөгү алып учуп (он) в сильном волнении; алды-берди взаимные расчёты; эсеп-кысабы, алды-бердиси абдан так болгону жакшы хорошо, когда учёт и взаимные расчёты точны; алды-бердиге так жүргөн достордун арасынан нааразылык чыккан эмес между друзьями, которые были точны во взаимных расчётах, недовольства не было; алдым-бердим (о людях) одна шайка-лейка; алар-албас нестоящая вещь, барахло; алдым-жуттум хапуга; мошенник; алдым-саттым они сторговались; экөө "алдым-саттым" деп, кол алышты они ударили по рукам, мол, ряда кончилась; ал, эмесе ну, коли так...; ал, эмесе, баштадым ну, коли так, я начал; ал, бизчи? ну, а мы? туруп алды упёрся и не двигается, упёрся на своем; колду аркага ал- заложить руки за спину; ала сал- см. сал- VI; алдын ала см. алд; ала-сала (неправ. аласала) с первого взгляда; на первый взгляд; как только; ала-сала карай салганда с первого взгляда, на первый взгляд; ала-сала караганда ал эчтеме байкаган жок с первого взгляда он ничего не заметил; алыңар получайте (кушайте); алып баруучу ведущий (программу радиопередач).