Kazakharrow-right-bold-outlineRussian Learn Kazakh Learn Russian

“өз” on Kazakh-Russian dictionary

öz
öz (Common Turkic)
өз (Cyrillic)
men de öz ūlymdai körıp ösırdım.
message-reply
Olar öz ara bölşektenıp, bülınıp otyr.
message-reply
ies.
сам; свой; собственный;
öz adamymyz - свой человек
öz aiybyn basqağa audaru - переложить свою вину на другого
öz älın baiqamau - не рассчитать свои силы
öz baspanasy bolu - иметь свой уголок; иметь крышу над головой
öz bastyğym - свой начальник
öz basy - лично сам
öz basy müddesı - личный интерес
öz basym qarsy iemespın - лично я не против
öz basyn qauıpsızdendıru - личное страхование
öz basynyñ materialdyq müddelılıgı - личная материальная заинтересованность
öz betımen - самотеком; самовольно; самостоятельно
öz betımen bılım alu - самообразование
öz betımen bılım alumen şūğyldanu - заниматься самообразованием
öz betımen jüru - жить самостоятельно
öz betımen jıberu - пустить на самотек
öz betımen ketken - пущеный на самотек
öz betımen ketıl qalu - самовольно уйти
öz betımen küneltu - жить самостоятельно
öz betımen ıstegen jūmys - работа, выполненная самостоятельно
öz betımen ıstelgen ūiğarym - самовластное распоряжение
öz betımen ısteu - выполнять самостоятельно
öz betınşe - самостоятельно
öz degenınde tūru - настоять на своем
öz densaulyğyn jaqsartu - поправить свое здоровье
öz densaulyğyn saqtau - беречь свое здоровье
öz densaulyğyñdy saqta - побереги свое здоровье
öz ielıñ- altyn besıgıñ - родиназолотая колыбель
öz ierkımen - свободно; самостоятельно
öz ierkımen jasalğan äreketter - самостоятельные действия
öz ierkımen ketıp qalu - самовольно уйти
öz jağyna tartu - перетянуть на свою сторону
öz jany - своя душа; своя шкура; собственное благополучие
öz janyn özı qinau - самоистязание
öz joldastarynan qol üzıp ketu - оторваться от своих товарищей
öz josparyn ıske asyru - осуществить свой план, свой замысел
öz jūmysy - своя работа
öz közqarasynyñ qate iekenın moiyndau - признание ошибочности своих взглядов
öz közımen körgen adamnyñ äñgımesı - рассказ очевидца
öz közımen körıp - воочию
öz közıne senbeu - не верить своим глазам
öz küşımen daiyndau - готовить собственными силами
öz küşıne senbeuşılık - неуверенность в свойх силах
öz kınäsyn basqağa audaru - свалить свою вину на другого
öz kınäsın moiyndau - признать свою вину
öz qalauymen ısteu - делать по своему желанию
öz qatelerın moiyndau - признание своих ошибок
öz qatelerınıñzardabyn tartu - расплачиваться за свои ошибки
öz qolymen qoiğan qol - собственноручная подпись
öz qūramyn tolyqtyru - пополнять свой состав
öz maqsatyn közdeu - преследовать свои интересы
öz menşıgı - личная собственность
öz moinyna alu - принять на себя; брать на себя
öz mümkındıkterın şamalady - прикинул свои возможности
öz mümkınşılıkterımen sanasu - считаться со своими возможностями
öz mındetterın anyqtap alu - определить свои задачи
öz mındetterıne salaq qarau - халатное отношение к своим обязанностям
öz mındetın atqaruğa kırısu - приступить к исполнению своих обязанностей
öz mındetın tüsınu - осознание своего долга
öz mındetıne alu - брать на себя; брать под свою ответственность
öz mınezın özgertu - изменить свой характер
öz oiyn jasyru - скрыть свои намерения
öz ornyna otyru - сесть на свое место
öz ökılderın kerı şaqyryp alu - отозвать своих представителей
öz ömırın önerge arnau - свою жизнь посвятить искусству
öz ömırın halyq qyzmetıne arnau - посвятить свою жизнь служению народу
öz pıkırın aitu - высказывать свое мнение
öz pıkırın baiandau - изложить свое мнение
öz pıkırın quattau - отстаивать свои убеждения
öz salmağy - собственный вес
öz senımderın özgertpeidı - не меняет своих убеждений
öz senımın qorğau - отстаивать свои убеждения
öz senımıne berık bolu - быть твердым в своих убеждениях
öz tabystaryna maqtanu - гордиться своими успехами
öz tızgını özınde - вольный; свободный; сам себе бог
öz tılegımen - по собственному желанию
öz uaqytynda - своевременно
öz uädesın keiın qaityp alu - взять назад свое обещание
öz ūstazynan asyp ketu - перерасти своего учителя
öz üiıne qaitu - вернуться к себе домой
öz hūqy - личное право
öz hūqyn qorğau - защищать свои права
öz şaruaşylyğy - индивидуальное хозяйство; собственное хозяйство
öz şyğynyn özı öteuşılık - самоскупаемость
öz yrqyna köndıru - подчинить кого-либо своему влиянию
öz ısıne jetık - знаток своего дела
öz ısıne özı ğaşyq - влюбленный в свое дело
özderıñız oilañyzdar - судите сами
öz közıne özı senbedı - не верил своим глазам
öz ornyna otyru - занять свое место
men özım - я сам
özıme - мне самому
özıñe - тебе самому
özderımız - мы сами
özderı - они сами
өзін-өзі басқару - самоуправление
өзіне-өзі қызмет ету - самообслуживание.
сам; свой; собственный;
өз адамымыз - свой человек
өз айыбын басқаға аудару - переложить свою вину на другого
өз әлін байқамау - не рассчитать свои силы
өз баспанасы болу - иметь свой уголок; иметь крышу над головой
өз бастығым - свой начальник
өз басы - лично сам
өз басы мүддесі - личный интерес
өз басым қарсы емеспін - лично я не против
өз басын қауіпсіздендіру - личное страхование
өз басының материалдық мүдделілігі - личная материальная заинтересованность
өз бетімен - самотеком; самовольно; самостоятельно
өз бетімен білім алу - самообразование
өз бетімен білім алумен шұғылдану - заниматься самообразованием
өз бетімен жүру - жить самостоятельно
өз бетімен жіберу - пустить на самотек
өз бетімен кеткен - пущеный на самотек
өз бетімен кетіл қалу - самовольно уйти
өз бетімен күнелту - жить самостоятельно
өз бетімен істеген жұмыс - работа, выполненная самостоятельно
өз бетімен істелген ұйғарым - самовластное распоряжение
өз бетімен істеу - выполнять самостоятельно
өз бетінше - самостоятельно
өз дегенінде тұру - настоять на своем
өз денсаулығын жақсарту - поправить свое здоровье
өз денсаулығын сақтау - беречь свое здоровье
өз денсаулығыңды сақта - побереги свое здоровье
өз елің- алтын бесігің - родиназолотая колыбель
өз еркімен - свободно; самостоятельно
өз еркімен жасалған әрекеттер - самостоятельные действия
өз еркімен кетіп қалу - самовольно уйти
өз жағына тарту - перетянуть на свою сторону
өз жаны - своя душа; своя шкура; собственное благополучие
өз жанын өзі қинау - самоистязание
өз жолдастарынан қол үзіп кету - оторваться от своих товарищей
өз жоспарын іске асыру - осуществить свой план, свой замысел
өз жұмысы - своя работа
өз көзқарасының қате екенін мойындау - признание ошибочности своих взглядов
өз көзімен көрген адамның әңгімесі - рассказ очевидца
өз көзімен көріп - воочию
өз көзіне сенбеу - не верить своим глазам
өз күшімен дайындау - готовить собственными силами
өз күшіне сенбеушілік - неуверенность в свойх силах
өз кінәсын басқаға аудару - свалить свою вину на другого
өз кінәсін мойындау - признать свою вину
өз қалауымен істеу - делать по своему желанию
өз қателерін мойындау - признание своих ошибок
өз қателерініңзардабын тарту - расплачиваться за свои ошибки
өз қолымен қойған қол - собственноручная подпись
өз құрамын толықтыру - пополнять свой состав
өз мақсатын көздеу - преследовать свои интересы
өз меншігі - личная собственность
өз мойнына алу - принять на себя; брать на себя
өз мүмкіндіктерін шамалады - прикинул свои возможности
өз мүмкіншіліктерімен санасу - считаться со своими возможностями
өз міндеттерін анықтап алу - определить свои задачи
өз міндеттеріне салақ қарау - халатное отношение к своим обязанностям
өз міндетін атқаруға кірісу - приступить к исполнению своих обязанностей
өз міндетін түсіну - осознание своего долга
өз міндетіне алу - брать на себя; брать под свою ответственность
өз мінезін өзгерту - изменить свой характер
өз ойын жасыру - скрыть свои намерения
өз орнына отыру - сесть на свое место
өз өкілдерін кері шақырып алу - отозвать своих представителей
өз өмірін өнерге арнау - свою жизнь посвятить искусству
өз өмірін халық қызметіне арнау - посвятить свою жизнь служению народу
өз пікірін айту - высказывать свое мнение
өз пікірін баяндау - изложить свое мнение
өз пікірін қуаттау - отстаивать свои убеждения
өз салмағы - собственный вес
өз сенімдерін өзгертпейді - не меняет своих убеждений
өз сенімін қорғау - отстаивать свои убеждения
өз сеніміне берік болу - быть твердым в своих убеждениях
өз табыстарына мақтану - гордиться своими успехами
өз тізгіні өзінде - вольный; свободный; сам себе бог
өз тілегімен - по собственному желанию
өз уақытында - своевременно
өз уәдесін кейін қайтып алу - взять назад свое обещание
өз ұстазынан асып кету - перерасти своего учителя
өз үйіне қайту - вернуться к себе домой
өз хұқы - личное право
өз хұқын қорғау - защищать свои права
өз шаруашылығы - индивидуальное хозяйство; собственное хозяйство
өз шығынын өзі өтеушілік - самоскупаемость
өз ырқына көндіру - подчинить кого-либо своему влиянию
өз ісіне жетік - знаток своего дела
өз ісіне өзі ғашық - влюбленный в свое дело
өздеріңіз ойлаңыздар - судите сами
өз көзіне өзі сенбеді - не верил своим глазам
өз орнына отыру - занять свое место
мен өзім - я сам
өзіме - мне самому
өзіңе - тебе самому
өздеріміз - мы сами
өздері - они сами
өзін-өзі басқару - самоуправление
өзіне-өзі қызмет ету - самообслуживание.
message-reply
ads place
Literature Examples
favicon
Add meaning, image or audio
Meaning of “өз” in Russian language – сам; свой; собственный; өз адамымыз - св...
Request to translate if there is no definitions or definitions is not clear enough "өз"?
Ask a question if something is not clear about the word "өз".