Latin

Рикӏел хкана

Die Gesamtzahl der Wörter beträgt 149
Die Gesamtzahl der eindeutigen Wörter beträgt 120
0.0 der Wörter gehören zu den 2000 häufigsten Wörtern
0.0 der Wörter gehören zu den 5000 häufigsten Wörtern
0.0 der Wörter gehören zu den 8000 häufigsten Wörtern
Jede Zeile stellt den Prozentsatz der Wörter pro 1000 häufigsten Wörter dar.
ads place
Хайи халкьдиз лайихлудаказ къуллугъ авур, лезги эдебиятдикни музыкадик чӏехи пай кутур сейли композитор, шаир, драматург, «Дагъустандин халкьдин артист» тӏвар къачур Асеф Мегьман чи арада амачиз са йис хьана. Йисар къвез алатда, анжах адан экуь къамат садрани чи рикӏерай акъатдач. Халкьди адан тӏвар гьамиша рикӏел хкида, адалди дамахда. Алай йисан 2-июлдиз Кцӏар шегьердин медениятдин кӏвале кьиле фейи мярекатдини икӏ тирди мад гъилера субутна.
Чи камалэгьли рикӏел хкуниз талукьарнавай межлис гзаф гурлуди хьана. Асеф Мегьманакай рахай алимри, интеллигенциядин векилри ва маса ксари сеняткардин яратмишунриз чӏехи тир къимет гана, адахъ галаз алакъалу агьвалатар рикӏел хкана. Шумудни са ктабдин, 200-далай гзаф манийрин автор тир Асеф Мегьманан гзаф манияр халкьдин меце гьатнава. Адан «Зи Седеф», «Шуршурали», «Харубегни Цӏарубег» комедияр, «Къванцин сандух» драма шумудра сегьнедал эцигна. Халкьдин патай гьуьрметдин лишан яз Кцӏар шегьердин куьчейрикай садаз Асеф Мегьманан тӏвар ганва.
Мярекатдин эхирда кьиле фейи концертда маничийри Асеф Мегьманан фадлай вириниз сейли тир манияр лагьана.

"Самур" газет
Sie haben 1 Text von gelesen Lezgisch Literatur.