أمثلة أدبية لـ 'hun tænker' في لغة الدنماركية

-Hun tænker vel, Affaldet er ogsaa godt paa saadant et stort Sted .

Men som hun tænker den Tanke, driver Angstens Dug over hendes syge Sind, for det ved hun, at det er ikke ham, der kan kysse hendes Mund, til dette Sørgmods Trolddom viger fra hende, og hun igen er en varm og fager Jomfru .

" I alt, hvad hun siger, kan man mærke, hvorledes hun tænker paa og tager Hensyn til Lord Merrenden og hans Ønsker og Smag.

Og behøver man at spørge om, hvad hun tænker paa, den høje, slanke, sortklædte Dame, der kommer dér med sin halvvoksne, ligeledes sørgeklædte Datter, og som smiler mat og aandsfraværende, naar det muntre Pigebarn taler til hende?

Hun siger det, hun tænker, seer og forudseer uden Omsvøb og uden Frygt for at støde.

Hun har altsaa ikke glemt mig; hun tænker paa mig; hun sender ovenikøbet en Hilsen.

Hun indser, saasnart hun tænker koldt, at hans Overlegenhed er en ydre, hans Fortrin formelle; hendes Selvagtelse er mange Gange større end hendes Agtelse for ham.

Hun tænker paa en Aften i et maanelyst Krat, hun tænker paa en anden og tredje Sommernat.

Hun tænker paa hans Kys, der var sødere end Vin, hun tænker paa hans Haand, hvor den var god og fin.

Hun tænker paa, hvorledes den gled i hendes Haar og vakte dunkle Ønsker, der løstes ud i Graad.

Hun tænker paa hans Ømhed, hans Ild, hans Elskovsbrand-- og dernæst gaar Sofia ind til sin grimme Mand.

Hønen siger kun saa lidt, men hun tænker sikkert sit, vralter ind i Bøvlen og gjør Æg i Vrøvlen.

Tro ej, _hun_ drømmer om Dugg og Sligt: fattige Ane Malén-- hun tænker paa Davre og ej paa Digt, _hun_ sanker jo Sten.

"Men snart, med Purpur paa sin Kind, "Hun tænker: ""Hvad saa Mere?